четвъртък, 7 юли 2011 г.

Художествена галерия-Добрич участва в ІV-тия конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност в Албена

Художествена галерия-Добрич участва в ІV Конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност, организиран от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България” под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката. В категория „Извънучилищна дейност” екипът ни представи доклад на тема „Образователно-творческа дейност в галерийна среда. Итерактивни подходи за стимулиране на творческа и познавателна активност при деца и ученици в Художествена галерия град Добрич”. Разработката се базира на концепцията за провеждане на образователна и творческа работа с деца и ученици извън учебно време и добрите практики на Художествена галерия град Добрич в тази насока.  Повече от 10 години галерията развива устойчиво дейности, обвързани с изкуството, които приобщават младежите към музея и оползотворяват свободното им време.  Екипът, подготвил разработката – Венета Иванова – уредник образователни програми и Гергана Михайлова – експерт, е удостоен с награда на Областния управител на Област Добрич, а докладът ще бъде публикуван в  Сборник „Добри практики”, издаван от МФПДТ „Приятели на България”. Наградата ще бъде връчена на официално награждаване на 8 юли в КК Албена като част от програмата на семинар с работещи в направление "Изкуства", който е част от Асъмблея на детското и младежко творчество.