вторник, 6 септември 2011 г.

Набират още хористки за църковния хор при храм „Св. Климент Охридски”


Поради разширяване състава и по-голяма подвижност за участие на хора при храм „Св. Климент Охридски” на много прояви Юлияна Гианти набира допълнително хористки на хонорар за разширен състав на църковния хор.

За подробности и записване на електронния адрес: julianagianti@mail.bg