четвъртък, 27 октомври 2011 г.

На 1 ноември връчват духовните награди на Община Добрич

На 1 ноември на общоградско тържество от 11. 30 часа в Огледална зала "Нели Божкова" ще бъдат връчени годишните награди в областта на духовната култура на Община Добрич.
Комисия за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура, назначена със заповед № 1279 от 17.09.2011 година на кмета на Община град Добрич
П Р О Т О К О Л
Дата: 20 септември 2011 г. ,Място: малка заседателна зала на Община град Добрич, Час: 16.00 ч.

Комисия за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура, назначена със заповед № 1279 от 17.09.2011 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Койчева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности”
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Александър Александров – главен художествен ръководител на ПФТА „Добротица” и ДТС „Добрич” при Общински младежки център – Добрич
2. Велина Влайкова – журналист във в-к „Нова Добруджанска трибуна”
3. Георги Маринов – член на Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов” – Добрич
4. Драгомил Георгиев – литературен критик, преподавател по литература
5. Недко Недков – уредник в Художествена галерия – Добрич, председател на СБХ – Добрич
6. Николай Мирчев – издател
7. доц. д-р Петър Янков – председател на СУБ – клон Добрич
8. Цветан Манев – художник
9. Вера Пенева –художник, член на СБХ, резервен член
Присъждане на награди за цялостен принос по случай годишнини и юбилейни чествания
Комисията за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура присъди награди за цялостен принос по случай годишнини и юбилейни чествания на:
1. Златко Терзиев – по случай 60 годишнината от рождението му, за дългогодишна културно-просветна дейност и принос за развитието на духовната култура на град Добрич и осъществяването на общински, национални и международни прояви на Общински младежки център „Захари Стоянов”
2. Георги Топалов – по случай 80 годишнина от рождението му, във връзка с книгата му „Сродници на Стефан Караджа в Добричка област”
3. Божана Тонева – 75-годишен юбилей, 45 години творческа дейност и за приноса й в развитието на музикалната култура на Добрич
4. Вера Пенева – по повод 50 годишнина от рождението й и цялостно развитие на изобразителното изкуство
5. Доц. д-р Ташо Ташев – по случай 75-годишния му юбилей, за цялостен принос в теоретичната и приложна медицина; за особени заслуги към здравеопазването в Добричкия регион; за изграждане на квалифициран колектив в областта, в която е работил и ръководил; за научноизследователска и преподавателска дейност, както и за обществени заслуги към медицинската общност в Добрички регион.
6. Атанас Пеев – по случай 75-годишния му юбилей и цялостен принос в развитието на краеведството в Добрич, Добруджа и България.
7. Детски хор „Маестро Захари Медникаров” – по случай 50-годишен юбилей от създаването на хора
8. Хор „Добруджански звуци” – във връзка с 110 годишнина от създаването на хора и цялостен принос в развитието музикалното и хорово изкуство в Добрич
9. Хора на учителките – по повод 45 годишнината от създаването на хора и цялостен принос в развитието на музикалното и хорово изкуство в Добрич
В раздел “Културно-просветна дейност”
1. Присъждане на индивидуална награда в раздел „културно-просветна дейност”
Постъпили са предложения за носители на наградата – Златко Терзиев и Георги Топалов, на които се присъжда награда за цялостен принос по случай годишнини и юбилейни чествания.
2. Присъждане на колективна награда в раздел „Културно-просветна дейност”
Комисията за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура присъжда колективна награда в раздел “Културно-просветна дейност” на Регионален исторически музей – Добрич за високо професионално ниво на събирателската, научноизследователската, научнопопуляризаторската, експертна и издателска дейност.
РАЗДЕЛ “МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО”
Комисията за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура присъжда индивидуална награда в раздел „Музикално изкуство” на Даниела Проданова Ламбова за високото професионално ниво, с чувство на педагогически такт, прецизност върху изпълнителския стил на учениците и завоюваните множество награди в национални и международни конкурси.
РАЗДЕЛ “ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”
Комисията за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура присъжда колективна награда в раздел „Танцово изкуство” на Детска танцова студия „Добрич” при Общински младежки център с ръководител Александър Александров и на Ансамбъл „Сборенка” при СОУ „Св. Климент Охридски” с ръководители Асенка Кулева, Николай Манев и Светлин Куцаров за съществен принос за обогатяване и разнообразяване на културния живот в град Добрич и Добричка област, за участие в национални и международни конкурси и фестивали и популяризиране на фолклорните традиции и художествената самодейност.
РАЗДЕЛ “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРА”
Комисията за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура присъжда колективна награда в раздел “Изобразително изкуство и архитектура” на Ателие по изобразително изкуство „Стела и Дара” при ОМЦ с ръководители Стела Славова и Дарина Стаматова за принос в развитието на изобразителното изкуство, за участие в национални и международни конкурси и завоюване на престижни награди.
Комисията за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура присъжда индивидуална награда в раздел “Изобразително изкуство и архитектура” на Гинка Димова – за всеотдайна и системна творческа, организаторска и техническа работа при реализация на национални и международни изложби и ярки постижения в областта на изобразителното изкуство и живописта, за личен принос в цялостния духовен живот на град Добрич.
РАЗДЕЛ “ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО”
Комисията за присъждане на годишни награди в областта на духовната култура присъжда индивидуална награда в раздел “Литературно творчество” на Галин Никифоров за успешното представяне на романът му „Къщата на клоуните”.
РАЗДЕЛ “ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО”
Комисията за присъждане на годишните награди в областта на духовната култура присъжда индивидуална награда в раздел “Журналистическо творчество” на Ангел Радилов за инициативност, упоритост, бързина и всеобхватност при отразяване живота в град Добрич в информационния сайт „Добрич инфо” и популяризиране духовния живот в град Добрич в сайта за изкуство и култура "ПОДИУМ".
РАЗДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”
Комисията за присъждане на годишните награди в областта на духовната култура присъжда колективна награда в раздел „Образование” на Модел клуб „Добротица” при Общински младежки център с ръководител Драгомир Драганов за развитие на техническите умения и въображението на ученици в авто, авио, ракето и корабомоделизъм, както и участието им в турнири и състезания по моделизъм и завоюване на престижни награди.
Комисията за присъждане на годишните награди в областта на духовната култура присъжда колективна награда в раздел „Наука” на Добруджански земеделски институт – град Генерал Тошево – за високи научни постижения в национален и международен аспект, за заслугите на научния колектив към българското земеделие чрез създаването и внедряването в практиката на сортове зърнено-житни, зърнено-бобови култури, хибриди слънчоглед и технологии за тяхното отглеждане и по повод 60-годишния юбилей на Добруджански земеделски институт.
Комисията за присъждане на годишните награди в областта на духовната култура присъжда индивидуална награда в раздел „Образование” на Здравко Тошев – художник-педагог за цялостен принос в развитието и популяризирането на изобразителното изкуство в национални и международни изложби.
Гласували: 10 „за”
РАЗДЕЛ “СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО”
Комисията за присъждане на награди в областта на духовната култура присъжда колективна награда в раздел „Спомоществователство” на Сдружение „Ръка за таланта” за организираната благотворителна кампания „Да протегнем на Алекс ръка”
“ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС”
Комисията за присъждане на годишните награди в областта на духовната култура присъжда голяма награда за изключителен принос на Хор „Добруджански звуци” с диригент Елвира Пастърмаджиева.
КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА
Зам.-кмет ХД
Председател на комисията, назначена със заповед № 1279/17.09.2011 година