неделя, 9 октомври 2011 г.

Българско научно списание бе дадено за пример от най-голямото научно издателство

Форум „Стратегии за развитие в науката” бе организиран през изминалата седмица 2011 г. от Elsevier, най-голямото издателството за научна литература в света.
Специален гост на събитието бе академичният директор на Висше училище Международен колеж – д-р. Станислав Иванов. Той взе участие във форума в качеството си на главен редактор на единственото туристическо научно списание на английски език в България - European Journal of Tourism Research (EJTR).
„Поканен съм тук, за да споделя опита си по процедурата за прием на едно списание като нашето в базата данни на Elsevier – Scopus. След дълъг период на одобрение – 16 месеца, нашето списане бе прието за публикуване в световната научна база данни. Списанието EJTR е и едно от малкото български списания прието в базата данни в раздел „Социални науки”. Това, че Висше училище Международен колеж със своето научно списание е част от това събитие и бяхме поканени да демонстрираме опита си е огромно признание за нас.” – споделя д-р Станислав Иванов.
На научния форум лекции изнесоха и Хенк Моед – старши научен сътрудник в Elsevier, Коен ван дер Крохт – продуктов мениджър в издателството, проф. Д-р Генка Петрова-Ташкова – заместник ректор по научната дейност на Медицински университет, София, доц. д-р Албена Вуцова от МОМН и Боян Захариев, програмен директор на програма "Управление и публични политики" във Фондация "Отворено общество". Лекцията, която бе изнесена от академичния директор на Висше училище Международен колеж бе „Практически стъпки за увеличиване на видимостта на научните списания: из опита на European Journal of Tourism Research”.
„Процедурата по приемане е стандартно толкова дълга, защото през това време специално назначена комисия следи всеки брой от списанието, а то излиза на 6 месеца. Комисията разглежда публикациите на авторите, редакционната колегията, която се състои от 52 учени от 26 държави – България, Великобритания, САЩ, Германия, Испания, Гърция, Холандия, Турция, Австралия, Китай и други. Световните рейтинги на университетите отчитат публикациите на преподавателите в изданията, които са качени в Scopus, което означава, че имиджа на списанието ще се покачи още повече, а по този начин и на българската наука. ” – казва още д-р Станислав Иванов, главен редактор на EJTR и академичен директор на Висше училище Международен колеж (ВУМК) в Добрич.