сряда, 23 ноември 2011 г.

Изложба посветена на 131 години от рождението на Йордан Йовков

Изложба „Копнеж за красота, добро и хармония между човек, свят и природа", посветена на 131 години от рождението на Йордан Йовков е експонирана в централното фоайе на Регионална библиотека „Дора Габе". 
 Експозицията съдържа документи от фонда на библиотеката - книги, периодични издания, фотографии, плакети и др. В нея е представена голяма част от литературното наследство на писателя, което се съхранява в библиотеката - томовете на Книгоиздателство Хемус, София - от 20-те и 30-те години на миналия век, Събрани съчинения в 7 тома ( издадени през 1956 г.) и др. Ценни са и едни от най-старите издания на „Последна радост" от 1926 г.; „Вечери в Антимовския хан" ( 1928); „Жетварят"; „Старопланински легенди" и др. Най-новото издание на „Албена. Избрано" от 2011 г., което е на български и руски език, също присъства сред издаваните през годините произведения като „Старопланински легенди", „Песента на колелета", „Жетварят"...
Интерес представляват и изданията на отделни произведения на чужди езици на немски, полски, румънски и есперанто.
                                                        Снимки: Ангел Радилов
Изложени са и юбилейни вестници, издавани по повод годишнини на писателя - притурка към в. Добруджанска трибуна през 1965 г. - за 85-та годишнина от рождението на писателя; Юбилеен лист за 90-годишния му юбилей; в. Добруджанска трибуна за 100-годишнината и в притурката Макове на в. Сливенско дело от 1980  г.; в. Български писател; в. Литературен форум, както и издаденият в Добрич през 2010 година - Йовков лист , препечатан от „Йовков лист", издаден по случай 40 дни от смъртта на писателя - 23 ноем. 1937 г., с редактор Светослав Минков. Всички тези издания разкриват разнообразния и богат жизнен и творчески път на човеколюбеца, художника и хуманиста Йовков - Певецът на Добруджа. 
 В изложбата е отделено и място за изследванията на наши изтъкнати йовкововеди - Иван Сарандев, Симеон Султанов, Йордан Дачев и много други.
Снимковият материал, есетата, словата и стихотворенията на автори от Добруджа и страната, посветени на писателя, допълват библиотечната експозиция.
Изложбата е подредена във фоайето на библиотеката и може да се разгледа от читателите и гражданите на Добрич от 21 ноември до 2 декември 2011 година.