четвъртък, 24 ноември 2011 г.

С изложба „Поетиката на Достоевски” отбелязваме 190 години от рождението на Фьодор Достоевски


Изложбата е експонирана във фоайето на Регионална библиотека „Дора Габе” в Добрич. Тя е посветена на 190-годишнината от рождението на един от класиците на руската литература Фьодор Михайлович Достоевски. В нея са показани негови трудове на руски език, преводи на български, френски и английски език, а също така и литературна критика за творчеството му, като специално внимание е отделено на религиозно-философското наследство на писателя.

Интерес представляват изданията от началото на миналия век. В изложбата могат да се видят няколко тома от "Пълните събрани съчинения" на Достоевски на руски език, отпечатани в периода 1894-95 г., както и романите "Слабо сърце" (1919 г.), "Бедни хора" (1919 г.) и "Бесове" (1924 г.), „Идиот” и др.
Изложбата е експонирана до 7 декември т.г.