сряда, 16 ноември 2011 г.

В Художествената галерия на Добрич тръгна Работилница за въображение


                                                                        Сн. А. Радилов
Екипът на галерията работи от години целенасочено за приобщаване на деца и ученици от различни възрасти към изобразителното изкуство. Това съвпада с един от приоритетите на фондация „Америка за България”, а именно  утвърждаване на разбирането за ценността на изкуствата и културата, заяви на пресконференция днес в галерията нейният директор Евелина Ханджиева. 
Фондацията е създадена в началото на 2008 година, с подкрепата на Президента и Конгреса на САЩ,  на Американската агенция за международно развитие и Съветът на директорите на Българо-американския инвестиционен фонд и подпомага проекти в различни области.
                                                                           Сн. А. Радилов
За нас е важна работата с деца и ученици,  за да стимулираме творческата им активност в извънучилищна среда и да надграждаме наученото в училище.
За тази цел, по проекта „Работилница за въображение”, галерията придоби ново творческо пространство, реализирано благодарение на подкрепата от фондация „Америка за България”.
Основна цел на нашия екип е да привлечем деца и ученици към изкуството като разгърнем творческата им потенция във форми и начини, които не се прилагат в училище и у дома. Разработили сме програми, базирани на постоянната експозиция на галерията и културния и празничен календар, които съдържат  нестандартни творчески идеи и средства за реализацията им. В ателието са обособени специални тематични кътове, които насърчават естественото любопитство на децата и развиват въображението им.  
В творческия кът рисуваме заедно върху стена в голям формат. Имаме и специална стена за изложба.
В къта за експерименти развиваме наблюдателност и конструктивно мислене. Играем с различни по форма елементи и сглобяваме композиции с въображение. Подреждаме големи магнитни пъзели по картини и се забавляваме. На светлинния панел експериментираме с цветове и форми по картини от постоянната експозиция.
Артистичните си умения развиваме в роля, като пресъздаваме сцени от картини, настроението и духа в творбите в декор, музика и изобразително изкуство.
Виртуалният кът е любим. Оборудван е с електронен екран, мултимедия и интернет. С тяхна помощ работим и презентираме теми от изкуството, автори или творби, правим виртуални разходки в световни музеи. Атрактивността му се дължи и на виртуалните образователни игри, с които се забавляваме.
Важно място има образователният кът за забавна и интересна история на изкуството.