понеделник, 29 октомври 2012 г.

Три нови издания за Васил Левски представят в ДобричВъв връзка с 1 ноември – Денят на будителите Национален музей „Васил Левски” – Карлово гостува на РИМ – Добрич с представянето на три нови издания за Васил Левски, както и с фотоизложбата: "Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството."
 Двете книги – „Васил Левски – Апостола на българската свобода” и „Европейските измерения на Васил Левски” се издават като част от проекта „Реконструиране на Онбашиевата къща в рамките на национален музей „Васил Левски” в Карлово и популяризиране живота и делото на българския национален герой Васил Левски, като част от европейското културно пространство”. Проектът е по програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – за подкрепа на културното наследство в България. Основните донори за нея са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Първото издание „Васил Левски – Апостола на българската свобода” популяризира живота и делото на българския национален герой Васил Левски в чужбина. Това е първият и единствен случай до този момент в българското книгоиздаване – книга за Васил Левски, за Апостола на българската свобода, издадена на седем езика едновременно – немски, френски, английски, испански, италиански, норвежки и унгарски.
 Второто издание „Европейските измерения на Васил Левски” е сборник, който представя пред българската публика Васил Левски редом с едни от най-значимите европейски революционни дейци и мислители на ХІХ - Мацини, Гарибалди, Кошут, Петьофи, Херцен, Бакунин и др., и се опитва да внуши, че роденият в Карлово Апостол на българската свобода и сътвореното от него в идейно и практическо отношение е напълно съизмеримо с достиженията на европейската политическа мисъл през ХІХ век.
 „Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски” -  най-новата книга на проф. Иван Стоянов от Великотърновския университет. В нея той не представя цялостно биографично изследване, а прави опит за осветляване на отделни спорни или нерешени все още проблеми за възгледите и  дейността на Апостола - да разграничи истината от художествената измислица и опирайки се на вече постигнатото от поколенията левскиеведи, да преодолее някои табута или пък да разчупи някои от стереотипите в мисленето.
 Откриване на фотоизложбата и представяне на изданията: 31.10.2012 г. в 17.30 часа
Място: Зала „Възраждане” на РИМ – Добрич (в Художествената галерия)