четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Добрич е популярен с културния си продукт не само в България, но и по света


Камелия Койчева, заместник-кмет  „Хуманитарни дейности” в Община Добрич, пред „Подиум”

Госпожо Койчева, кой от акцентите в политиката на Община Добрич в сферата на културата през 2012 г. определяте като предизвикателство?
Община град Добрич е доказала със своята политика особеното внимание към културните процеси в града ни. Културата е извор за определени ценности, съхранявани и предавани от поколение на поколение. Тя създава критерии и вкус, определящи националната ни идентичност, самочувствие и дори качество на живот. И тази година, въпреки обективните обстоятелства – икономическа криза, продължава процесът на устойчиво културно развитие, духовно консолидиране, партньорство между културни институти, творчески звена и съюзи, дружества, учебни заведения, любителски състави, неправителствен сектор, икономически субекти. Стремежът ни е да балансираме и равнопоставяме творците, държавните, общински, частни културни организации при подпомагане на творческите им проекти. Когато говорим за предизвикателство, трябва да акцентираме на процесите на културна глобализация. Глобализацията е универсализирането на частната традиция на определени доминиращи сили. Тя носи духа на засилващите се нагласи към отклонение от националните традиции. Културният плурализъм, динамиката на културните контакти, могъщото взаимодействие понякога противопоставят понятието традиция като проблематично. Всяка култура – немска, френска, българска… е в различна базисна ситуация, различен е и капацитетът й да реагира за вписване в световната културна мрежа. Затова се и променя гледната точка за традиция. Тя се обогатява с всичко това, което се случва в една култура, културна среда. Необходимо е да разширяваме понятието традиция, да се отваряме към изключеното досега от нея. тоС една дума – българската култура навлиза в едно ново голямо отворено културно пространство, белязано от високо развита урбанистична култура – модерната градска култура в различните й разклонения. Това е сериозно изпитание за бъдещето на възрожденските начала, развитие и адаптиране към този нов контекст.

Проблемът с финансирането отново ли е водещият?
Финансирането на общоградските прояви, културните инициативи и творческите проекти се осигурява от бюджета на Община град Добрич, от проекти, финансирани от Министерството на културата /ММФК „Надежди, таланти, майстори”/, от проекти на културните институти, финансирани от различни източници: Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” – проект „Глобални библиотеки България”, изпълняван от РБ „Дора Габе, Фондация „Америка за България” – проект „Работилница за въображение” на Художествена галерия. Съдействие оказват и спомоществователи, неправителствени организации и бизнес, насочващи средства към фестивалите, награден фонд, благотворителни инициативи и конкретни прояви и от големите, известни на нашите съграждани, реализиращи се проекти - „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”, „Добрич – жива шевица от таланти” и „Пъстрото лице на Добруджа”. Високият критерий за представяне на културния продукт, очакванията и средата, в която той се интегрира, както и разнообразието от възможности за неговата реализация предполагат широк диапазон от финансови необходимости. С процеса на развитие се повишават и претенциите за финансово обезпечаване. За 2012 г. културните инициативи имат своето базисно финансиране.

Удовлетворени сте от средствата, предоставени по европейските проекти?
Възможното финансиране е 100% факт. Търсят се възможности за обновяване и модернизиране на материалната база, сграден фонд и техническо обезпечаване. Това е включено в публичното обсъждане на интегрираните планове за следващия програмен период.

Как Община Добрич стимулира изявите на талантливите наши съграждани?
Няма творческа идея, представена писмено пред кмета на Община град Добрич или на публично обсъждане, която да не е подкрепена, както финансово, така и организационно или методически. Традиция стана културният продукт на града ни да предизвиква интерес не само сред местната общност, но и на национално и международно ниво. Творческите проекти на всеки творец, споделени с експертния екип, са внимателно обогатявани, представяни и обгрижвани. Нещо повече, творчески проекти на добричлии извън България при възможност са на добричка сцена.

Културните институти в Добрич – оцеляват  или просперират?
Авторитетно можем да заявим, че културните институти в град Добрич са водещи сред своите колеги в страната, работят по много проекти, представят и популяризират Добрич и българската култура на международни форуми и фестивали и можем да се гордеем, че са на водещи и първи места. За това е показателна книжката „Дарования”, която Общината и Ротари клуб издават години наред.

Госпожо Койчева, добричлии уважават ли творческия продукт в театралните зали, в галериите, на концертните подиуми?

Всяка една културна проява е насочена към определена аудитория. Културният календар гарантира наситеност, разнообразие и диференцираност в подхода. И можем да заявим, че музикалните, концертните, фестивалните, театралните и други изяви се реализират пред пълни салони. Патриотичният и обредният календар, изнесени в открити пространства, провокират очаквания и много въпроси, преди дори да са посочени часовете на тяхното начало. 

Кои  са културните прояви през изминалите месеци, които впечатлиха   добричлии?
Началото на годината започна с един прекрасен юбилей – 50 години детски хор „Маестро Захари Медникаров”. На 7 януари добруджанските славеи от цялата страна се завърнаха в родния град. При препълнена зала една незабравимо събитие остана в сърцата на добруджанци. Нова гражданска инициатива беше представена пред нашите съграждани на 27 януари. Клуб „Традиция” с председател д-р Добрин Добрев се легитимира със своята първа проява. А на 23 септември вече заедно с клубове от страната и Румъния отново ще очаква нашето признание. Част от културната среда са изявите на всички деца и таланти, както и на учениците по Програма „Успех” на добричките училища. Незабравими ще останат  поетичният рецитал на Недялко Йорданов, Хайгашот Агасян и Ивана Джаджева, концертите по повод Международния ден на джаза с акцент гостуването на Петър Салчев и участието в Евровизия на група New 5. Преписът на Паисиевата история по повод 250-годишнината от нейното създаване и гостуването на Добруджанския й препис, академичното слово на проф. Боряна Христова, произнесено в навечерието на 24 май и дарението на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, традицията, но и пъстротата и разнообразието на фестивалите остават в културната памет на града.

И прояви през летните месеци се радваха на зрителски интерес?
Да, това е безспорно.Чудесното съчетаване на фестивални прояви по Черноморието със сцени в нашия град, гостуването на Пако Диез в България и Добрич, на петербургския балет със спектакъла „Лебедово езеро”, националната инициатива за летните кина с филма „Прогноза”, бразилската фиеста, усвояването на нови културни пространства с оригиналния международен проект „Класика в парка” /”Симфониета дел Арте”/, модерното експониране на паралели от стария и съвременния град /Парк „Св. Георги” и АЕМО „Старият Добрич”/, съвременните популярни и търсени образователни програми на РБ „Дора Габе”, Художествената галерия, Духовия оркестър, Български камерен оркестър – Добрич и Професионалния фолклорен ансамбъл „Добруджа” са част от високите критерии, търсения, партньорства, контакти и доверие, което поколения творци и специалисти градят през годините.

Вашата оценка за мястото на Добрич в Националния културен календар?
Добрич е един от градовете, осъществил приемственост, съхранил културните институти и творчески звена и опазил градските традиции, както и добруджанската обредност и идентичност. Това осигурява база за развитие, за уважение към труда и професионализма на експерти, творци и специалисти, работили във всички области. Това е и богатство, което забелязват работещите в други градове на страната и чужбина. За културния продукт в Добрич, за добричката публика и нейния вкус се говори в медийното пространство и в културните и творчески среди в страната и чужбина. Няма да изброявам, но от десетилетия  жури и гости в Добрич на фестивали и културни прояви са ерудити, имена, личности. Партньорските инициативи с посолствата в и на България са традиция. Традиция са и международните турнета не само в Европа, но и на други континенти. Когато се оценяваме, трябва да търсим различните гледни точки, а не само претенциите и междуличностните отношения в домашната културна среда. И ако бъдем безпристрастни, което е много трудно, трябва да имаме високото самочувствие, достойнство и гордост за таланта, трудолюбието, за толерантността, за знанията и професионализма, за търсенията, издържливостта и родолюбието, с които подхождаме в делници и празници към всяко събитие в сферата на културата. Наградите, оценките, поздравленията, грамотите говорят.     
"Подиум"