петък, 16 ноември 2012 г.

Излезе третият брой за 2012 година на списание "Антимовски хан"

В него ще се срещнете със стихотворенията на Александър Белчев, Петранка Божкова, Иван Ставрев и Ангел Веселинов; разказите на Христо Карастоянов, Красимир Бачков и Мюмюн Тахир и статиите на Петър Крумов, Любомир Кутин, Христо Боев и Драгомил Георгиев – обединени в рубриката "Ракурси", подкрепяна от Национален фонд "Култура.
Обръща се внимание на 50-годишнината на Куклен театър "Дора Габе", непознатия Иван Бунин, хлебаря-художник Ангел Томов, прототипа от разказа "Българка" на Й. Йовков – баба Минка...