вторник, 6 ноември 2012 г.

Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинацияИзбрани са вече изпълнителите на ремонтните и реставрационни дейности по петте обекта на Регионалния Музей Добрич. Общата стойност на строително ремонтните работи е близо 2,4 млн. лв. Срокът на изпълнение е 28.06.2013 година, това заяви на специална пресконференция кметът на Добрич Детелина Николова.
Целите на проекта са превръщане на град Добрич в съвременна туристическа дестинация чрез развитие на конкурентоспособни туристически атракции, разнообразяване и подобряване на съществуващите. Предвидено е реставравриране и консервиране на културните паметници, привличане на значителен брой туристи чрез социализация на културно-историческите обекти, осъвременяване на техниките за интерпретация и анимация, маркетинг и реклама на туристическия продукт, създаване на интегриран туристически продукт с обособяване на нов тематичен маршрут, включващ основните културно-исторически атракции на територията на община град Добрич.
Ще бъдат реставрирани, консервирани, реконструирани и ремонтирани къщата-музей "Йордан Йовков", домът-паметник "Йордан Йовков", Музеят по нова и най-нова история, Етнографската къща, експозицията "Археология на Добруджа", които са към Регионалния исторически музей.
В централната част на Добрич, в непосредствена близост до градската пешеходна зона се намира къщата-музей "Йордан Йовков" паметник на културата с национално значение - водеща атракция на проекта. През 1976 г. е обявена за недвижима културна ценност с национално значение. Чрез постоянната експозиция, уредена в нея, тя представя възстановена обстановка, в която е живял и творил писателят. Къщата представя архитектурата на традиционното добруджанско жилище от началото на миналия век. За стопиране на разрушителните процеси и създаване на дълготрайни условия за съхраняване на недвижимите културни ценности е необходимо да се извърши навременна основна реставрация и консервация. Един от проблемите на обекта е полуразрушената ограда и нуждата от изграждане на нова по прототип на къщите, строени през 1910-1930 г., за да бъдат опазени къщата и дворът. Предвидените мероприятия за изграждане на калдъръм и озеленителни дейности в двора имат за цел възстановяване на характерния добруджански двор и повишаване атрактивността на обекта.
Специфичното за Регионален исторически музей - Добрич е, че няма основна музейна сграда и неговите експозиции са разположени в много и различни обекти в града. По проекта ще се ремонтира сградата, ще се направи рехабилитация на улицата за достъп както и подход към АЕМО "Старият Добрич", ще се обособят зелени площи и ще се изгради детска площадка
Дом-паметник „Йордан Йовков", е един от стоте национални туристически обекта в страната. Предвидените в обекта интервенции са ремонт на сградата, климатизация и вентилация, ново оборудване , експозиционни модули и техника, ремонт и обновяване на паркинг за туристически автобуси и създаване на рампа и вътрешен асансьор. Те са насочени към съвременно и по-атрактивно представяне на Йовков чрез оборудване и въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация, изграждане на съвременен Туристически информационен център, осигуряване на удобен и безпроблемен достъп на всеки посетител и към подобряване общото състояние на сградата.
Следващият обект, свързан с водещата атракция, е Музеят по нова и най-нова история. Намира се в началото на Градски парк „Св. Георги", създаден през 1860 г. и обявен за паметник на градинското и парковото изкуство. В най-ново време сградата губи своя автентичен архитектурен облик. Проектът предвижда реконструкция на сградата с цел осъвременяване на експозиционните зали и на вътрешните пространства; подобряване на диалога с посетителя чрез въвеждане на електронна и компютърна техника и възстановяване южната фасада на старото градско казино, създаване на достъпна среда, подобряване на вентилацията и климатизацията на сградата, решаване на проблемите с канализацията и ел. инсталацията.
Следващата атракция от интегрирания туристически продукт е Етнографската къща - архитектурно-строителна недвижима културна ценност. Къщата е построена през 1860 г. в центъра на Добрич и е принадлежала на богат търговец, представител на Друмевия род. В края на 60-те години на миналия век е превърната в музей. През 1970 г. къщата е реставрирана и консервирана основно от екип на НИПК. Къщата е с вертикални пукнатини, има. Къщата ще се реставрира, ще се направи художествено осветление, възстановяване на оградата и двора и други ландшафтни дейности.