петък, 9 ноември 2012 г.

Изложба „Обаятелният женски свят в Йовковото творчество”„С много неща може да надари Бог някого, но няма по-голям дар от хубостта!”
Йордан Йовков / „Песента на колелетата”/ 
С изложба на библиотечни документи, под наслов „Обаятелният  женски свят в Йовковото творчество”, Регионална библиотека „Дора Габе” отбелязва 132 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков.
Експозицията съдържа документи от фонда на сектор „Краезнание” на библиотеката – книги, периодични издания, различни по вид документи, обособени в Сбирка „Йордан Йовков” ” – плакет, юбилейни марки, пликове и значки, покани и др. Представено е голяма част от литературното наследство на писателя, което се съхранява в библиотеката – томовете на Книгоиздателство „Хемус”, София – от 20те и 30те години на миналия век,  Събрани съчинения в 7 тома ( издадени през 1956 г.) и др. Ценни са и едни от най–старите издания на „Последна радост” от 1926 г.; „Вечери в Антимовския хан” ( 1928); „Жетварят”; „Старопланински легенди” и др. Посетителите ще видят и най–новото издание на „Албена. Избрано” от 2011 г. на български и руски език. Изложени са различните издания на всички Йовкови творби – „Старопланински легенди”, „Песента на колелета”, „Жетварят”… Интерес представляват и изданията на отделни творби на чужди езици – немски, полски, румънски и есперанто. В изложбата са включени юбилейни вестници, издавани по повод годишнини на писателя, като Йовков лист, издаден в Добрич през 2010 г. Отделено е и място за изследванията на наши изтъкнати йовкововеди като Иван Сарандев, Спиридон Казанджиев, Димо Минев, Йордан Дачев и много други. Снимковият материал, есетата, словата и стихотворенията, посветени на писателя, допълват библиотечната изложба.

Документите и изданията разкриват жизнения и творчески път на Йовков – Певецът на народната душа, красотата и хуманизма. Обаятелният женски свят в Йовковото творчество е акцент в изложбата.
Изложбата е подредена във  фоайето на Регионална библиотека  „Дора Габе” и може да се разгледа от читателите и гражданите на Добрич от 9 до 30 ноември 2012 година.