сряда, 21 ноември 2012 г.

ЕС организира конкурс за рисунка и съобщение в Twitter на тема „Мирът, Европа, бъдещето: какво означава мирът в Европа за теб?“Във връзка с присъждането на Нобеловата награда за мир на Европейския съюз (ЕС) Европейският съвет, съвместно с Европейската комисия и Европейския парламент и в партньорство с Европейския младежки форум, обявява конкурс за рисунка и съобщение в Twitter на тема: „Мирът, Европа, бъдещето: какво означава мирът в Европа за теб?“.
В конкурса могат да участват деца на възраст 8—12 години (група 1), юноши на възраст 13—17 години (група 2) и младежи на възраст 18—24 години (група 3), които са граждани на държава — членка на ЕС, присъединяваща се държава или страна кандидатка. Участниците от група 1 се приканват да нарисуват рисунка или да създадат изображение (включително чрез компютърен софтуер) по темата на конкурса, като при нужда добавят текст. Форматът на рисунката или изображението не трябва да надвишава размер А4. Текстът не трябва да надвишава 300 знака. Поради ограничения във времето оригиналните рисунки се пазят от участниците, а подаването на предложението се прави чрез снимка на рисунката (или друг еквивалент в електронен формат) чрез онлайн платформата за участие. Единствено победителят ще трябва да изпрати своята оригинална рисунка. Участниците от групи 2 и 3 се приканват да напишат отговор на въпроса „Какво означава мирът в Европа за теб?“ в размер на не повече от 120 знака (включително интервали) на един от 23-те официални езика на ЕС, в който да изразят виждането си по темата на конкурса, като при нужда представят кратко обяснение. Това кратко обяснение не следва да надвишава 300 знака. Всеки участник може да представи само едно предложение. В случай че един и същ участник подаде няколко предложения, ще бъде взето предвид само първото предложение. Участниците на възраст под 18 години (непълнолетни лица) подават предложението си за конкурса под отговорността на родител/законен настойник, името и данните за контакт на който следва да са ясно посочени във формуляра. Крайният срок за получаване на предложенията е 25 ноември 2012 г, полунощ централноевропейско време (CET). Предложенията се подават единствено чрез онлайн формуляра на http://www.peaceuropefuture.eu.
Европейският младежки форум със съдействието на екипите за социалните медии от институциите на ЕС прави предварителен подбор и избира шестнадесетте най-добри предложения от всяка група. Предварително подбраните предложения се оценяват от жури, което се състои от един представител на Европейския младежки форум, представители на институции на ЕС и един представител на гражданското общество, който председателства журито. Критериите за подбор са следните: (1) За рисунка: изразеното послание и художествените качества; (2) За кратък текст: изразеното в текста послание и неговият вдъхновяващ характер. Наградата ще бъде покана за участие в част от официалната програма на церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир в Осло на 10—11 декември 2012 година.