вторник, 11 декември 2012 г.

Читалищата зависят от добрата воля на общините„Читалищата в голяма степен зависят от общините, за да могат да бъдат реконструирани с евросредства по оперативната програма „Регионално развитие” и по Програмата за развитие на селските райони” – за пореден път поставиха проблема председатели и секретари на читалища от Добричка област на годишната им работна среща, организирана от Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища”-Добрич, на която присъстваха и представители на отделите „Култура” в общините. Проблемът идва от това, че сградите на читалищата са публична общинска собственост, отдадена на читалищата за безвъзмездно ползване, и на практика бенефициенти се явяват общините. В Добричка област община Добричка е пример за обновяването на читалищата по програмата „Регионално развитие”, като чрез проекти те са реновирани в много села – беш посочено на срещата. И други общини от региона проявяват грижа към възрожденските институции чрез реализиране на проекти. „Има обаче и общини, които си избират други проекти и забравят за читалищата” – чуха се и такива гласове. За обучения по мерките, които се отнасят и до читалищата по Програмата за развитие на селските райони, настояха пред екпертния център представителите им. Оттам заявиха, че искането ще бъде представено на Министерството на културата, а оттам нататък то трябва да осъществи връзка с Държавен фонд „Земеделие”, който извършва обучения по програмата, като определя съответни теми.
За пореден път от читалищните ръководства поставиха и въпроса защо доходите им  от рента трябва да се облагат с корпоративен данък. По-голямата част от читалищата в Добричка област имат собствени земи, които са дарения още от 19 век, най-често по около 50 дка. Те ги дават под аренда на фермери, за което получават средства, с които подпомагат издръжката на дейността си. Смятат, че има ниша за разговор дали това положение не може да бъде преразгледано.