сряда, 29 май 2013 г.

Изложба графика в Младежки центърШколата по изобразително изкуство при Младежки център с ръководител Кирил Петров се представя с  двадесет и две графични композиции.
Красивите графични рисунки могат да се видят в голямото фоайе на Младежки център.
И през този творчески сезон под ръководство на художника Кирил Петров се обучаваха младежи над 16 годишна възраст с професионална ориентация към специалности като дизайн, архитектура, изобразително изкуство и др.
В Младежкия център те получават солидна подготовка за кандидатстване във ВУЗ.