понеделник, 12 май 2014 г.

Музей на играчката откриха в Детска градина „Слънчице“Детска градина „Слънчице“ в Добрич е домакин на поредната работна среща на партньорите  от Норвегия, Латвия, Хърватия, Словения и Турция по проект “Общия език на играчките“ по  програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Коменски“.
Днес 23 представители от петте държави бяха посрещнати в детска градина „Слънчице“. Те посетиха 6-те групи, всяка от които представи нещо характерно за  една  от партньорските държави и всички заедно - деца и гости  танцуваха различни стилове танци, завършвайки с българско хоро.
Със засаждането на вечно зелено дръвче от всеки партньорски екип, бе продължена  алеята на дружбата в двора на детската градина. Тя беше започната  с партньорите ни от предишен многостранен проект “Нашата училищна градина“ и  ще  остане вечно зелен  символ на   европейските ни приятелства по програма „Коменски“    и жив спомен  от тяхното гостуване, в историята на детска градина „Слънчице“.
Днес бе открит и Музей на играчката. Той също се реализира по проекта “Общия език на играчките“. В него са събрани и изложени играчки на различни поколения, предоставени ни от родители и граждани. Неговото обогатяване ще продължи до края на проекта – м.юли 2015 година Г-жа Койчева поздрави партньорите и пожела ползотворна работа  по  проекта. Децата от група „Калинка“ поздравиха присъстващите с химна на детската градина“Слънчице“, след което гостите разгледаха Музея на играчката.
Денят ще завърши с концерт на годишната продукция на допълнителните дейности и групите“Слънчев пъзел“