неделя, 22 юни 2014 г.

Добричлии гледат повече театър, отколкото киноСтатистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО и Евростат.
Към 31.12.2013 г. в страната действат 187 музея, катоо в област Добрич те са 7.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 239 хил. фондови единици. През 2013 г. броят на културните ценности се увеличават с 3.2% в сравнение с 2012 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовете се цифровизират, като през 2013 г. техният брой е 6 946.
Посещенията в музеите през 2013 г. са 213 хил. и в сравнение с 2012 г. намаляват с 8.2%. Посещенията осъществени в дните със свободен вход са 18 727. 
Общите приходи на музеите през 2013 г. са 983 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават със 19.0%.
През 2013 г. в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 409 представления, които са посетени от 45 хил. зрители. В сравнение с 2012 г. представленията се увеличават с 24.3%, а посещенията - с 18.4%.
Приходите в театрите през 2013 г. са 828 хил., като 175 хил. (21.2%) от тях са  приходи от билети и от участия в турнета в страната и чужбина.
През 2013 г. в областта развиват дейност 3 музикални колектива, като представленията им са общо 145 броя, а посещенията – 7800.

Намаляват посещенията в библиотеките с 5.4% и достигат 54 535, а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки остава непроменен - 17 броя.
Книгите в библиотеки с библиотечен фонд над 200 000 бр. са 355 хил., или 90.9% от общия библиотечен фонд, и в сравнение с 2012 г. се увеличават с 8.3 хиляди.
 
През 2013 г. прожекциите на филми в областта са 609 и са посетени от 5 258 зрители. В сравнение с 2012 г. прожекциите в кината намаляват с 42.5%, а посещенията нарастват с 15.1%. Приходите от билети за областта през 2013 г. са 24.0 хил. лв. и се увеличават в сравнение с предходната година с 4.3%. Най-висока е средната цена на билетите в област Плевен (8.76 лв.), следвана от областите София (столица) (8.60 лв.), Бургас (8.42 лв.) и Стара Загора (8.31 лв.). Най-ниска е цената на билетите в областите Враца, Кюстендил и Ямбол - съответно 3.87, 4.13 и 4.34 лева. В област Добрич цената на билетите е 4.57 лв.
През 2013 г. нашата област са прожектирани 69 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 6 - български, 5 - европейски, 58 - от САЩ.