четвъртък, 4 септември 2014 г.

Комисия не излъчи почетен гражданин на Добрич за 2014 г.Комисията по предложенията за почетен гражданин на Добрич за 2014 г. разгледа днес постъпилите номинации за поета Драгни Драгнев и хореографа и главен художествен ръководител на Зонална танцова организация Севдалина Мавродиева – Нейкова. 
 С мнозинство комисията взе решение да не излъчи почетен гражданин за тази година.  Нейното решение ще бъде внесено за одобрение от общинския съвет на Добрич, който ще има заседание на 16 септември. До крайния срок за постъпване на предложения за почетен гражданин на Добрич за 2014 г. в секретариата на Общинския съвет бяха постъпили две номинации за удостояване със званието. 
Първото предложение бе за поета, белетрист, драматург и журналист Драгни Драгнев, като поводът бе неговата 75-годишнина. Вносителите предложиха той да бъде удостоен със званието за приноса си за обогатяването на духовната съкровищница на Добруджа. Той бе предложен от група общественици, сред които Иван Иванов, Атанас Пеев, Иван Кръстев, Михаил Стоев и Димитър Сивкав.
Втората номинация бе за хореографа и главен художествен ръководител на ЗТО „Алексия“ Севдалина Мавродиева – Нейкова. Поводът бе 20-годишнината на организацията. Мотивите за предложението бяха, че Севдалина Мавродиева – Нейкова подготвя поколения талантливи танцьори, част от които достигнаха върховете на танцовото изкуство на световно ниво.