вторник, 23 септември 2014 г.

„Чети с мен“ кампания на Министерство на културата под патронажа на Президента на Република България Росен ПлевнелиевМинистерството на културата поставя началото на кампания под наслов „Чети с мен“ за насърчаване на четенето и грамотността сред гражданите от всички възрасти.

На 28 септември 2014 г. /неделя/ от 11.00 ч. Регионална библиотека „Дора Габе” в сътрудничество с РИО на МОН, на територията на библиотеката организира четене на текстове от любими автори с всички, които обичат книгата и четенето.

Целите на кампанията са да привлече общественото внимание върху сериозния проблем свързан с грамотността и четенето; да провокира обществен натиск върху институциите и политическите сили за целенасочени усилия за повишаване грамотността на българските граждани; да съдейства за създаването на позитивно отношение към четенето; да насърчи разширяване на инициативите, свързани с четенето, като представи добрите примери; да представи успешни практики на родители, учители, библиотекари, които са запалили любовта към четенето у децата; да подкрепи българската литература и българските автори.

Тази кампания е дело на коалиция от организации, които професионално са свързани с четенето и грамотността: Министерство на културата; Министерство на образованието и науката; Асоциация „Българска книга”; Българската асоциация по информационни технологии; Българска библиотечно-информационна асоциация; Български дарителски форум; Национална мрежа за децата; Национална мрежа „Родители”; Сдружение на българските писатели; Синдикат на българските учители; Съюз на артистите в България; Съюз на народните читалища; Център за приобщаващо образование; УНИЦЕФ; университети; Фондация „Глобални библиотеки – България“; Фондация „Заедно в час”; чужди културни институти.

Библиотеките са сред първите, които чрез Маратона на четенето от 2006 г. алармират за отлива от четенето и произтичащите от това проблеми. В подкрепа на инициативата, Регионална библиотека „Дора Габе” кани всички на 28 септември, в неделя, от 11.00 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе” да четем заедно. Да подкрепим грамотността, любознателността, стремежа към знание и самоусъвършенстване,  отношение и разбиране за важността на четенето. Библиотеката кани деца, ученици, граждани, добрички автори, представители на културни институции, на местната власт да споделим полезността и удоволствието от четенето.