вторник, 28 октомври 2014 г.

ПОЗИВ КЪМ НАРОДНИЯ БУДИТЕЛБудителю народен… Дай живот
на храбрия, на светлия, добрия…
Лети човекът в твоя небосвод
на времето копнежа да открие…

Кръстосвай по челото му искри.
Издигай във душата му жарава.
Превръщай го във пламък – да гори.
Да бъде мост между позор и слава.

Кураж му давай злото да възпре.
Да сложи хляб на масата голяма.
Любов да посади, да разбере,
че без любов възторг и слава няма.

В очите му обтягай красота –
крилати дни и пеещи полета…
Човекът – връх и корен на света.
И в стъпките му слънцето да свети.

В сърцето му България – тя бди
и в погледа й бъдещето зрее…
Човекът с ум и разум ще гради
високи хоризонти – да живее…

 Драгни Драгнев