петък, 30 януари 2015 г.

Шеговитият хумор на Никола КюлевчелиевОткритата ретроспективна изложба на Никола Кюлевчелиев в Художествената галерия на Добрич е любопитно зрелище предимно с разнообразието си  от шаржове и карикатури. В показа има и много графични рисунки и няколко живописни платна, които допълват представата ни за художника от Генерал Тошево. Той остави ярка следа в духовния климат на съгражданите си (и не само у тях), макар че не е професионалист. Кюлевчелиев е юрист по образование. Години наред  работи като адвокат, навлиза и в журналистическия занаят, но е отдаден и на изобразителното изкуство, по-конкретно, на жанра на гротеската… Той напусна нашия свят преди 20 години, но аз го познавах, общувал съм с него и с творчеството му. Кюлевчелиев бе благовиден и пристоен, хрисим и добър човек. Тъкмо тези черти на характера му личат в дружеските шаржове и карикатурите му. Неговите потрети и образи са показани в задушевната атмосфера на хумористично осветление. Той не изопачава и не изобличава героите си, а изтъква смешното и причудливото у тях, както е при гротеската. Неговите творби не осмиват, не изобличават и не осъждат човека. Рисува ги с известна доза ирония, но и с добродушна усмивка. Така те стават привлекателни, свидни, разбираме ги, приемаме ги със симпатия и съчувствие… Най-важното е, че шаржовете и карикатурите на Кюлевчелиев представят автентични образи и портрети на хора, които той познава и с които общува като близък човек през годините. А това е художествен похват с висока стойност и извисява значението на художника в духовния и обществения живот.
Д р а г н и   Д р а г н е в