сряда, 26 август 2015 г.

Трети международен фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери”                                               
ОБЩИНА  ШУМЕН
                         НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ДОБРИ ВОЙНИКОВ – 1856”
              СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
                                                     ОРГАНИЗИРАТ
                 ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
                       НА ПОПУЛЯРНАТА ПЕСЕН
                    „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ”

С МЕДИЙНТО ПАРТНЬОРСТВО НА РАДИО ШУМЕН И ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН
НА 25, 26 И 27 СЕПТЕМВРИ  2015 Г. В ЗАЛАТА НА НЧ”ДОБРИ ВОЙНИКОВ – 1856”

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
- Да представя най-добрите популярни съвременни и шлагерни български и
чуждестранни песни
- Да предоставя сцена за изява на талантливи изпълнители от страната и чужбина
- Да отвори пространство за контакти и реализиране на нови творчески идеи

РЕГЛАМЕНТ
Фестивалът е ежегоден, има конкурсен характер и се провежда в две направление:
I. Конкурс за изпълнители:
Първа категория – „Съвременна забавна музика”
А/ Конкурс за индивидуални изпълнители – програма до 7 мин.
Б/ Конкурс за изпълнения на групи - програма  до 8 мин.
Втора категория – „Популярни градски песни”
А/ Конкурс за индивидуални изпълнители, дуети, триа и квартети -програма до
7 мин.
Б/ Конкурс за изпълнения на групи -  програма до 8 мин.
Критерии за оценка:
Изпълнителско майсторство, точна интонация, ясна дикция, сценично поведение,
костюми.
II. Конкурс за авторска песен:
1. В  конкурса за авторска песен може да участва всеки българки и  чуждестранен
автор на музика, текст и аранжимент
2. Всеки автор има право да представи само една песен с времетраене максимум
4 минути, която да не е публично изпълнявана или излъчвана, да  не е записвана и
тиражирана на носители и да не е класирана на други конкурси и фестивали.
3. Със заявката за участие авторът прилага нотния и словесен текст и адреси и телефони на всички участници от екипа, както и  записа на песента.
4. Наградата се изплаща на автора на музиката.
Критерии за оценка:
Оригиналност на музикалната композиция и текста и изпълнителско майсторство. Гласовите данни на вокалите не са сред критериите за оценка.

Награди:
Категория”Съвременна и забавна музика” и „Стари градски песни”
I награда – 200 лв.
II награда – 150 лв.
III награда –100 лв..


Категория”Авторска песен”:
I награда – 500 лв.
II награда – 300 лв.
III награда – 200 лв.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ФЕСТИВАЛА ОСИГУРЯВАТ:
- Зала и озвучаване
- Посещение на културно-историческите забележителности на града и региона
/ при запитване от страна на участниците/
- Резервация за нощувка и храна на преференциални цени.

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА ОСИГУРЯВАТ:
- Музикален съпровод(допуска се синбек)
- Всички разходи по пътуването и престоя си в гр. Шумен.
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват изпълненията  на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да заплащат права и обезщетения на участниците.
Таксата  за  участие е:
20 лв. на човек  за индивидуални изпълнители и дуети.
10 лв. на участник за триа и квартети.
50 лв. за квинтети и състави  до 10 души.
40 лв. за участниците в категория „Авторска песен”
Таксите се внасят до 15 септември 2015 г. по банкова сметка:
IBAN: BG91DEMI92401000112958
BIG: DEMIBGSF
ТЪРГОВСКА БАНКА Д – АД
Заявките се приемат на адрес:
Шумен 9700
пл.”Възраждане” 4
НЧ”Добри Войников” – 1856”
или на е - mail: dvojnikovpost@abv.bg
най късно до 15 септември 2015 г.
Програмата ще бъде изготвена и публикувана
на  www.d-vojnikov.com  най- късно до
23 септември 2015 г.
За контакти и повече информация:
тел. 054/87 55 86 и 0893 34 92 91
Детелина Палазова
тел. 054/87 55 86 и 0899 17 46 08
Десислава Златева