петък, 11 септември 2015 г.

Изложба - 75 години от Възвръщането на Южна ДобруджаПо повод 75 години от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България Регионална библиотека „Дора Габе” експонира изложбата под наслов „Над Добруджа изгря свободата”.  Представени са документи от фонда на Сектор „Краезнание”, отразяващи знаменателните събития от 1940 година. Книги, сборници, периодични издания, вестници от 1940 г., проследяват съдбата на Южна Добруджа – добруджанския въпрос, дипломатическите преговори, Крайовският договор и присъединяването на Южна Добруджа към България.
Изложбата съдържа заглавия като „Добруджа. Историческите заседания на Народното събрание по присъединяването на Южна Добруджа към Майката – Отечество:  20 и 21 септемврий  1940 година”; „Златна книга за Златна Добруджа”, под редакцията на Хр. Цанков-Дерижан от 1940 г.; Асен Кемилев - „Преселението на северно-добруджанските българи през 1940 година” от 1941 г.; „Сборник на румънски закони издадени във връзка с Добруджа” от 1941 г.; „История на Добруджа”, т. 4; изследванията на проф. Антонина Кузманова „От Ньой до Крайова”, и „Румънските представи за българския характер на Добруджа през 1878-1940”; на Стефан Стефанов  „Генерал-губернаторът на Южна Добруджа”; Жеко Попов „Северна Добруджа. Пътеписни бележки”; Любен Бешков „Освобождението на Южна Добруджа 1940 година”, „Родният Добрич някога”и „Добруджа през вековете”;  на Георги Казанджиев „Връщането на Южна Добруджа през 1940 година”; Веселина Малчева „Преселени севернодобруджанци в град Добрич през 1940 г. и др.
Оригиналните вестници „Днес”, „Зора” и  „Вечер”,  съхраняват спомена за дългоочакваното Освобождение на Южна Добруджа.  Отразени са събитията от 1940 година - преговорите в Крайова, подписването на спогодбата, подготовката в Добрич за тържествата и самите празненства, тържественото посрещане на войски, моменти от Освобождението на град Добрич на 25 септември 1940 г.
Художествените материали – стихотворения, разкази, спомени, песни, илюстрират възторга и радостта от свободата, както и трагизма на преселението и мъката на севернодобруджанци през есента на 1940 г. Представени са „Книга за Добруджа”, съставител  Борис Маковски, 1940 г., Златка Щерева ”Изгрява ден” и „Денят на жътвата” от 1942 г., Любен Щерев „Добруджа 1940” от 1944 г., Рада Въртунинска  „Добрич и добричлии”, Йовчо Каранфилов  „Извървяно, преживяно, изстрадано”, Веселина Малчева „Полъх от стария Добрич”, Георги Топалов „Българите от село Еникьой (Михайл Когълничану), Тулчанско, минало и настояще”  и много др. В експозицията е и стихосбирката на Дора Габе „Добруджанка”.
Посетителите ще видят и т.нар. „песен на Свободата", каквато е химна на Добруджа - „О, Добруджански край", създаден през 1914 г. от поета Любомир Бобевски и композитора Александър Кръстев.
 
O, Добруджански край,
ти наш си земен рай,
в теб златно жито зрей
и вакло стадо блей.
Орлите от възбог,
в простора ти широк
и дунавската степ,
ни спомнят все за теб.
И слънцето дори,
най първо в теб зари,
ти наш си земен рай
о, Добруджански край. 

Изложбата е експонирана в централното фоайе на Регионална библиотека „Дора Габе”.