сряда, 2 септември 2015 г.

Десет се борят за Националната литературна награда „Йордан Йовков”


Приключи срокът за подаване на предложения за носител на националната литературна награда "Йордан Йовков" и отличие 01.09.2015
Националната литературна награда "Йордан Йовков" е учредена през 1970 г. Тя се връчва на пет години от Община град Добрич и удостоява автори със значителни художествени постижения в духа на посланията на Йордан Йовков и принос в националната литература. Носители на НЛН "Йордан Йовков" са: Дико Фучеджиев /1970/, Емилиян Станев /1975/, Илия Волен /1980/, Петър Славински /1985/, Ивайло Петров /1990/, Николай Хайтов /1995/, Марко Семов /2000/, Антон Дончев /2005/.Отличия за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство са получили:  Симеон Султанов /1985/, Иван Сарандев /2000/, Йордан Дачев и Атанас Цонков /2005/, Светлозар Игов /2010/.
            Според статута на НЛН „Йордан Йовков“, приет с решение № 45-14 от 26.04.2011 година на  Общински съвет град Добрич, срокът за подаване на предложения за носител на НЛН „Йордан Йовков“ и отличие е 31 август в годината на връчване на наградата.  Тази година НЛН „Йордан Йовков“ се връчва за десети път.    Постъпили са следните предложения за носител на наградата: Георги Мишев, Георги Балабанов, Здравка Евтимова, проф. дфн Иван Сарандев, Иванка Денева, Красимир Бачков, Неда Антонова, Никола Радев, Рада Въртунинска, проф. дфн Симеон Янев. Предложенията за носител на отличие са следните: д-р Кремена Митева и проф. дфн Милена Кирова.
            Предложенията са направени от: Съюз на българските писатели, Съюз на независимите български писатели, Институт за литература към БАН, Литературен форум, Славянска литературна и артистична академия, Регионална библиотека „Дора Габе“, Международна фондация „Орфей“, Съюз на краеведите в България, Асоциация на софийските писатели, проф. дфн Светлозар Игов, д-р Кремена Митева, Валентина Добринчева, Драгомил Георгиев, Петранка Божкова, Рада Въртунинска, Александър Белчев и др. Постъпили са предложения от проф. Елизабет Франк – Ню Йорк, САЩ, Марк Естрин – писател, гл. редактор на издателство Fomite, САЩ, Историческо съдружество „Тараклия“ гр. Тараклия, Молдова.
            Всеки, който иска да даде своя глас за предложените автори, може да го направи в писмен вид до 14.09.2015 г. на e-mail: dobrich@dobrich.bg или kultura_dobrich@abv.bg Мненията ще бъдат предадени на консултативната комисия за сведение.