петък, 11 септември 2015 г.

Международен Пленер и изложба – художествена керамикаПленерът по художествена керамика е една своеобразна творческа лаборатория, в която си дават среща творци от различни поколения от Румъния и България. Всеки един от тях с  индивидуален стил и начин на работа. Обединени от желанието да се намерят нови изразни средства, да се изгради нов творчески и пластичен образ на материала керамика.
     В  откриващата се на 11 септември от 18:00 ч. изложба, присъстват  автори, участници в първия международен Пленер по керамика, реализиран през септември 2014 г. в   Държавен Културен Институт „Културен център „Двореца” - гр. Балчик.
     Със свои творби, в изложбата са  представени  участници от Румъния:
Георге Факашиу, Алфред Ипсер, Петре Маня, Константин Пападопол, както и  участниците от България: Евелина Ханджиева, Пламен Аврамов, Иван Кънчев, Христо Йонков, Илия Янков - организатор на пленера и куратор на изложбата "Художествена керамика".
     Инициативата е под патронажа на  Културен център "Двореца".
     Второто издание на Международния пленер  по "Художествена керамика" се открива на 11.09.2015 г. с продължителност до 18.09.2015 г., в творческите пространства на  Държавен Културен Институт „Културен център "Двореца" - гр. Балчик.
     Изложбата – художествена керамика  ще бъде подредена в галерия „Тихото гнездо” с период 11 – 30 септември 2015 г.