понеделник, 28 септември 2015 г.

Община град Добрич финансира книги на добрички автори



Финансирането на книги на добрички автори е одобрено от Експертна комисия, назначена със Заповед на Кмета на град Добрич по Правилата на Общината за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Предстои с общински средства да бъдат откупени книгите: „Добруджанска фолклорна съкровищница” на Атанас Пеев и „Екобъдеще, сътворено от добруджанци” на Иван Кръстев. Ще бъде преиздадена книгата „Земеделието в Добричко” на Димитър Николов. Финансира се издаването на книгите „Чешмите на Добруджа” на Иван Костадинов; „Лебедова приказка” на Ангел Тодоров; „Живот в хармония и красота” на Йовка Атанасова; сборника „Йордан Йовков. Документи. Писма. Спомени” на Кремена Митева и Добри Добрев; „Писма за оригами” на Дияна Боева; „От въглена до графита” на Тодор Балев, както и книгата „Литературна къща” на Генка Петрова. С общински средства ще бъде откупена и книгата „Кавалерийските полкове на България” на Стоян Стоянов. Всички  проекти получават средства по правилата на Община град Добрич за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението, приети с решение на Общински съвет през месец ноември 2008 година. Общата сума с която се финансират книгите е 10 000 лева. Средствата по общинските правила за книгоиздаването се отпускат за една календарна година. През следващите години Община град Добрич ще продължи да подпамага проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението на конкурсен принцип. Ще бъдат финансирани добрички автори и творби, свързани с историята и развитието на Добрич и Добруджа.