понеделник, 28 септември 2015 г.

Литературоведи ще представят най-новите интерпретации върху Йовковото творчество на форум в Добрич

Литературни изследователи ще представят най-новите интерпретации върху Йовковото творчество на национална научна конференция в Добрич, посветена на 135-ата годишнина от рождението на класика, съобщават от Регионалния исторически музей. Форумът "Йордан Йовков - мъдрият мълчаливец на българската литература", който ще се състои на 29 и 30 септември, е първото събитие от тържествата за отбелязване рожденния ден на писателя.
Конференцията ще дискутира по над 40 научни доклада на изследователи от Института за литература при БАН, Софийския университет "Свети свети Климент Охридски", Нов български университет, Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и други висши учебни заведения, средни училища, музеи.
Професор дфн Светлозар Игов ще интерпретира "Чифликчийските утопии на Вазов, Йовков и Емилиян Станев". Професор Михаил Неделчев ще представи гледна точка към "Идилии и драми на добруджанското чифликчийско живеене - според Йовков, но и според Яворов и Ивайло Петров". Любопитен поглед към Йовковото творчество отправя Анна Гаспарето от университета "Ка` Фоскари" във Венеция, Италия, която търси паралел с италианските фолклорни изследвания. Йовков и митът "Златна Добруджа", Йовковият род и неговите потомци в Добруджа, езиковият свят на Йовковите разкази са сред многобройните теми, които ще бъдат разисквани.
Център на научните дискусии ще бъде домът-паметник "Йордан Йовков" в Добрич, в който се съхраняват близо 10 000 документа, ръкописи, снимки, вещи, свързани с творческото наследство на писателя. В музея е уредена нова експозиция за класика с подкрепата на европейска програма.

Програма:
9.30 – 10.00 ч.  Регистрация на участниците в конференцията
10.00 ч.     Приветствие от името на Община град Добрич

Първо заседание
10.15 – 12.30 ч.
Председател: д-р Кремена Митева

Проф. дфн Калина Лукова
Бургаски свободен университет
Йовков – типологии на мълчанието

Акад. Иван Радев
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Йордан Йовков – естетика на личното име.
Роли на „отсъстващия“ персонаж

Проф. дфн Цветан Ракьовски
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Йовков – читател на Яворов
(Поетическите опити на Йовков в сп. „Художник“)

Проф. Михаил Неделчев
Нов български университет – София
Идилии и драми на добруджанското чифликчийско живеене
(според Йовков, но и според Яворов и Ивайло Петров)

Проф. дфн Светлозар Игов
литературовед – София
Чифликчийските утопии на Вазов, Йовков и Емилиян Станев

Проф. дфн Диана Иванова
ПУ „Паисий Хилендарски“
Езиковият свят на Йовковите разкази

Дискусия

12.30 – 13.30 ч.  Почивка


Второ заседание
13.30 – 16.00 ч.
Председател: Лена Кирилова

Доц. д-р Евдокия Борисова
ШУ „Еп. Константин Преславски“
Йовковите литературни градини, или отново за хуманизма

Доц. д-р Гергана Начева
Бургаски свободен университет
Йордан Йовков – балкански утопии и идентичности

Доц. д-р Румяна Лебедова
РУ „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
Йовков и митът „Златна Добруджа“

Доц. д-р Мая Горчева
ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Йовковият разказ за Предвъзраждането и Възраждането
според „Старопланински легенди“. Опит за реконструкция

Доц. д-р Ангел Тонов
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Езикът на жестовете в разказите на Йордан Йовков

Надежда Иванова
Регионален исторически музей – Добрич
Феноменология на мълчанието
(какво ни „казва” езикът на тялото)

Николина Георгиева
ХГ „Св св. Кирил и Методий“ – Пловдив
”Вълкадин – мълчаливият мъдрец”

Велика Гюлемерова, докторант
ПУ „Паисий Хилендарски“
За границите, граничността и блудността
във „Вълкадин говори с бога” на Йордан Йовков

Доц. д-р Калин Михайлов
СУ „Св. Климент Охридски“
Между Вълкадин и Йов, или мълчанието като говорене

Никола Бенин
РУ „Ангел Кънчев“
Мълчаливият страдалец Иван Белин

Снежана Ангелова
ЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца
Когато образът говори
(Йовков и каноничното изкуство на иконата)

Никола Иванов
ЕГ „Бертолд Брехт“ – Пазарджик
Етническата и религиозната толерантност и търпимост –
основна черта от хуманизма в творчеството на Йордан Йовков

Дискусия

16.00 – 16.15 ч.  Кафе-паузаТрето заседание
16.15 – 19.00 ч.
Председател: гл. ас. д-р Цветолин Недков

Д-р Радка Пенчева
Къща музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново
Петко Росен за Йордан Йовков

Проф. дфн Антония Велкова-Гайдаржиева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Йовков у Петър Алипиев

Доц. д-р Пламен Антов
Институт за литература – БАН
Един психоаналитичен прочит на Йовков от 1961 г.

Надя Калчева, докторант
ШУ „Еп. Константин Преславски“
Йордан Йовков сред кръга „Звено”

Малина Тонова
Американски колеж – София
Йовков и Дебелянов в 1915 г.

Атанас Цонков
писател, литературен изследовател – Сливен
„Походна войнишка библиотека“ и
сборникът „Разкази“ на Йордан Йовков

Никола Бенин, д-р Илияна Бенина
РУ „Ангел Кънчев“
Проблемно-естетически паралели в творчеството
на Йордан Йовков и Константин Петканов

Д-р Христо Боев, Дияна Боева
РИО на МОН – Добрич, лектор по английска литература
в ШУ „Еп. К. Преславски“, преводач
ЕГ „Гео Милев“ – Добрич
Садовяну и Йовков: аспекти на мълчанието

Рада Въртунинска
писател, русист – Добрич
Йордан Йовков, „Индже“ – „Кирджали“, Александър Пушкин

Д-р Иванка Денева
писател, член на Съюза на българските писатели – Сливен
Мълчаливецът Йовков и кресливите нрави на българското общество
(„Приключенията на Гороломов“)

Марин Кадиев
председател на Съюза на независимите български писатели,
литературен критик – Пловдив
Още нещо за последните дни на Йордан Йовков

Дискусия30 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
ДОМ-ПАМЕТНИК „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

Четвърто заседание
13.30 – 17.00 ч.
Председател: гл. ас. д-р Цветолин Недков


Росица Василева
18. СОУ „Уилям Гладстон“ – София
Благодарността в Йовковите разкази

Д-р Ваня Колева
литературовед, фолклорист – Варна
За клетвата и благослова в „Женско сърце“ на Йордан Йовков

Ваня Игнатова
ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра
Притча за греховността и праведността

Мариана Стоянова
ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра
Войната в творчеството на Йовков

Ангел Дюлгеров
НГХНИ “Константин Преславски” – Варна
Физика и метафизика на смъртта в разказите на Йордан Йовков

Гл. ас. д-р Цветолин Недков
Регионален исторически музей – Добрич
Някои аспекти на модернизиращото се ежедневие
на добричлии в Йовковия разказ „Последна радост“

Драгомил Георгиев
ЕГ „Гео Милев“ – Добрич
Три ключа към легендата „Шибил“ на Йордан Йовков

Веселин Казанджиев
писател, литературен изследовател – Ловеч
Мълчаливият мъдрец и неговите персонажи
(интерпретация на разказа „При своите си“)

Ванушка Димитрова
ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра
Образът на вълка в Йовковите разкази

Анна Гаспарето, кандидат-докторант
Университет „Ка’ Фоскари“ – Венеция, Италия
Йордан Йовков и италианските фолклорни изследвания:
интересът към българската народна култура в началото на 1900 г.

Атанас Пеев
краевед, родовед – Добрич
Йовковият род и неговите потомци в Добруджа

Маринела Паскалева
Регионален исторически музей – Добрич
Йордан Йовков. Премълчани щрихи от един живот

Донка Василева
РБ „Дора Габе“ – Добрич
Регионална библиотека „Дора Габе“ – хранилище
на живата памет за Йовков и литературното му наследство

Дискусия