четвъртък, 19 ноември 2015 г.

Заседава Областната комисия за военни паметници



В изпълнение на изискванията на Закона за военните паметници, под председателството на заместник областния управител Ивайло Манушев, днес се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”.
         Комисията обсъди постъпили документи и излезе със становище по два основни въпроса: първият, касае възстановяване на паметен знак от 1917 г. в подолието между селата Козлодуйци и Росеново, почитащ загиналите от 36-ти пехотен полк в сраженията на 07.09.1916 г. Искането е от Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ гр. Добрич.
      
   По втория въпрос, залегнал в дневния ред, комисията се запозна с внесената документация от община Каварна на Мемориал на загиналите във войните. Това е съществуващ паметник, който е обновен и допълнен с паметни плочи. До момента не е включен в Областния регистър на военните паметници.
         Участниците в заседанието обсъдиха предложенията и излязоха с положително решение: Подкрепя се искането на СОСЗР за възстановяване на паметен знак от 1917 г. в подолието между селата Козлодуйци и Росеново,  и се дава положително становище на проекта за изграждане на паметния знак.
         Второто решение визира Мемориала на загиналите във войните: Областната комисия излезе със становище, че документите отговарят на изискванията на Закона за военните паметници и са в съответствие с указанията на Министерство на отбраната. На това основание, се дава положително становище за включване на паметника в Областния регистър, след което със становище от Областния управител, той ще бъде предложен за включване и в Националния регистър „Военни паметници".