четвъртък, 19 ноември 2015 г.

Заседава Областната комисия за военни паметнициВ изпълнение на изискванията на Закона за военните паметници, под председателството на заместник областния управител Ивайло Манушев, днес се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”.
         Комисията обсъди постъпили документи и излезе със становище по два основни въпроса: първият, касае възстановяване на паметен знак от 1917 г. в подолието между селата Козлодуйци и Росеново, почитащ загиналите от 36-ти пехотен полк в сраженията на 07.09.1916 г. Искането е от Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ гр. Добрич.
      
   По втория въпрос, залегнал в дневния ред, комисията се запозна с внесената документация от община Каварна на Мемориал на загиналите във войните. Това е съществуващ паметник, който е обновен и допълнен с паметни плочи. До момента не е включен в Областния регистър на военните паметници.
         Участниците в заседанието обсъдиха предложенията и излязоха с положително решение: Подкрепя се искането на СОСЗР за възстановяване на паметен знак от 1917 г. в подолието между селата Козлодуйци и Росеново,  и се дава положително становище на проекта за изграждане на паметния знак.
         Второто решение визира Мемориала на загиналите във войните: Областната комисия излезе със становище, че документите отговарят на изискванията на Закона за военните паметници и са в съответствие с указанията на Министерство на отбраната. На това основание, се дава положително становище за включване на паметника в Областния регистър, след което със становище от Областния управител, той ще бъде предложен за включване и в Националния регистър „Военни паметници".