петък, 8 януари 2016 г.

Живот, отдаден на Добруджа - Данаил БекяровНа 11 януари 2016 г., по повод 105 години от рождението на Данаил Бекяров, адвокат, публицист и краевед, почетен гражданин на гр. Добрич, Регионална библиотека „Дора Габе”организира изложбата под наслов „Живот, отдаден на Добруджа. Експозицията включва библиотечни документи от сектор Краезнание, свързани с живота и дейността на Данаил Бекяров: книги, фотографии, писма от личния му архив, публикации в местния периодичен печат.
Интерес представляват непубликуваните монографии „Добрич”, ч. 1, и ч. 2, в които Бекяров описва възникването на град Добрич, училищното дело, освобождението му от османско владичество, както развитието на града след това. Плод на дългогодишната му, събирателска и изследователска  работа е монографията "Материали и спомени за добруджанския периодичен печат. Вестници и списания, излизали в Добрич през 1919-1940 г." /1998/, както и „Хаджиоглу Пазарджик: Някогашният Добрич от ХIV в. до 1882 г.”. Показани са и изследванията за него в книгите: „Личности и събития” и „Добруджанци се смеят” на Атанас Пеев; „Добруджа възпява себе си …” и „Живот, отдаден на Добруджа: лит. анкета с Данаил Ст. Бекяров” на Йордан Дачев; „Добруджанци в науката, изкуството и културата” и „Сказки, беседи и слова” на Любен Бешков; „Данаил Стефанов Бекяров : 1911-2006 : Био-библиография” на Галя Маринова и др. Място са намерили и неговите публикации  в сп. „Краезнание”, Антимовски хан”, „Подиум”. Във вестник „Добруджански глас” от 15 март 1936 г. е представена телеграма – протест на базарджишкото гражданство до Министър -председателя Г. Татареску, срещу терора върху българското население, където Данаил Бекяров е първи от подписалите декларацията.
В изложбата намира място и част от личния му архив: писмо от д-р Благовест Нягулов, писмо до Жеко Попов, относно публикациите на Ж. Попов във в. „Отечествен вестник”, сп. „Векове”, за предстоящата книга за Северна Добруджа, в която участва и Данаил Бекяров с материали за тулчанските българи и за обезбългаряването на Северна Добруджа по силата на Крайовския договор, писма и телеграми от родственици, покани, поздравителни картички от институции  и др.
Изложбата може да се разгледа във фоайето на Регионална библиотека „Дора Габе” от 11 до 26 януари 2016 г.
По повод годишнината на добруджанския краевед и изследовател, на 26 януари 2016 г., от 15.00 ч., в сектор Краезнание на Регионална библиотека „Дора Габе” ще се проведе урок по краезнание с ученици от СОУ „Д. Талев”.
Сектор Краезнание на Регионална библиотека „Дора Габе” притежава част от ценната добруджанска периодика "Добруджански глас" "Единство", "Ново единство" и др., съхранявани ревностно дълги години от бележития добруджанец.
Данаил Бекяров е роден на 31 януари 1911 година в Добрич.
През 1929 година завършва Българската частна гимназия Добрич. Участва активно в обществения и културния живот на Добрич още от 1928 година. Най-младият член-основател е на Българската миноритарна партия в Добруджа. Членува в нея до 1938 година, когато всички партии в Румъния са разтурени. През 1928 г. публикува дописки за положението в Добруджа във в. "Варненска поща". От 1930 до 1933 година е в Париж, където завършва Юридическия факултет на Сорбоната.
Широко известни са публикациите му във вестниците "Добруджански глас" /член е на редакционния му комитет/, "Добруджа", "Единство", "Ново единство" и "Добруджански куриер". В тях очертава ролята на българското студентство в освободителните борби на добруджанското население.
Става адвокат в Добрич през 1934 г. От 1935 до 1941-1942 година е секретар на Българския народен университет в Добрич. Поддържа тесни връзки с други дейци от Добруджа, Бесарабия, Банат, Букурещ и България.
След освобождението на Южна Добруджа от румънска окупация става експерт-консултант в Министерството на външните работи по прилагането на клаузите на Крайовския договор от 7 септември 1940 г.
През периода 1943 - 1950 г. адвокатства в Добрич. От 1945 година сътрудничи на в. "Добруджанска трибуна" с краеведски изследвания на проблеми от миналото на Добруджа и Добрич. Съдия е в Добричкия окръжен съд от 1950 до 1974 г.
През 1999 година е удостоен със званието Почетен гражданин на Добрич - за изключителен и траен принос в обществено-политическия, социалния и културен живот на Добрич и Добруджа.
Данаил Бекяров ни напусна през месец януари 2006 г.