вторник, 8 март 2016 г.

Представиха в Добрич мултимедийната инсталация „Духът на природата”

                                                               Сн. А. Радилов
На 8 март в Художествената галерия на Добрич, чрез мултимедийна инсталация бе   представен проектът „Духът на природата”, реализиран от арт група „Дупини” от Велико Търново. 
Стартирал през 2015 г., той включва  Международен симпозиум „ИЗКУСТВО – ПРИРОДА” /Габровци 2015/, резидентна програма „Духът на природата”,  Детска творческа работилница за изкуство в природата и др. Проектът разгръща творческата енергия на авторите, участвали в него и изработването на творби, адекватни на съвременните развития в направлението „NATURE ART”.
Сдружението „Дупини” е организатор на 10 международни сим­по­зиума, с представители от България, Македония, Сър­бия, Румъния, Турция, Холандия, Швейцария, Франция, Италия и Швеция. Участ­ниците са професионално доказани автори, работещи в различни области на съвременното изкуство - инсталация, пърформанс, медиа арт, видовете плас­тич­ни изкуства, музика, театър, фотография. Целите на тези изяви е да осигуряват условия за активен културен диалог между различните твор­ци, създаващи нов творчески продукт, базиран на обмена и ко­му­ни­ка­ция­та. 
На 1 март инсталацията е била представена в Русе, утре тя ще гостува във Варна, а на 22 април в норвежката столица Осло.