петък, 11 март 2016 г.

Обявиха конкурс за приложно и изящно изкуство в КаварнаОбщина Каварна, Църковното настоятелство при храм „Св. вмчк Георги“ и Общински детски комплекс Каварна организират конкурс за приложно и изящно изкуство на тема: „180 години храм „Св вмчк Георги“ – моят/нашият/ храм.
Целта на конкурса е да се даде възможност за изява на творческите заложби на участниците, както и да се стимулира техният интерес към духовната и културна история на Каварна. Участие в конкурса могат да вземат ученици от 1-ви до 12-ти клас от всички училища, школи и извънучилищни звена на територията на Община Каварна.
Най-добрите творби ще бъдат отличени и тиражирани.
Творбите за конкурса се предоставят в ОДК Каварна, не по-късно от 25 април 2016 г.
Информация за конкурса:
·         Конкурсът се провежда в три възрастови групи: I- възрастова група – 1-4 клас II- възрастова група – 5-8 клас III- възрастова група – 9-12 клас
·         Жанров обхват: графика, акварел, живопис,приложно творчество (текстилни пана, дърворезби, керамика, апликации, макети, пластики, стъклопис и др). Материали и техника са по избор на автора. Формат на творбите без паспарту 35/50
·         Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация – три имена на автора, възраст, клас, ръководител, училище/школа/извънучилищно звено и точен адрес, телефон и email за контакт.
·         Творбите за конкурса се предоставят в ОДК Каварна, намиращ се на ул. Ал.Стамболийски“ №2, тел. 0570/82575.
·         Крайният срок е до 25 април.
Всеки участник може да приложи една рисунка и/или приложна творба. С участието си в конкурса, авторите на творбите отстъпват всички права и разрешават разпространението им в рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.), както и за промоция на конкурса. Допълнителна информация може да получите в храм „Св.вмчк.Георги“