вторник, 19 април 2016 г.

Общински кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“На 22.04.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Общински младежки център „Захари Стоянов“ ще бъде подредена и открита изложба – Общински кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“
Целта на конкурса е чрез средствата на изобразителното изкуство да се пресъздадат познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Задача на инициативата е и да предизвика интерес към професията на пожарникаря и спасителя, да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.
Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание по Програмата на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ от 04.09.2002 г. Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи: от 6 до 9 години, от 10 до 14 години и от 15 до 18 години.
Конкурсът дава равен достъп за участие на всички деца и ученици, разпределени в три категории с оглед най-обективното определяне знанията и уменията на участниците. В първа категория влизат учениците от всички общообразователни училища и обслужващи звена в системата на МОН. Втора категория включва ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство, а в трета категория са учениците от специални училища и домове за деца в неравностойно положение.