понеделник, 9 май 2016 г.

9 май - Ден на Европа - стартира 11-та Национална библиотечна седмица „Библиотеката – място за всеки“На 9 май, в Регионална библиотека „Дора Габе” стартира 11-та Национална библиотечна седмица / 9-13 май/ „Библиотеката – място за всеки“. Инициативата започна с информационен  ден за потребители на библиотечни услуги на тема „Европейски столици на културата 2016 –  Вроцлав /Полша и Сан Себастиан /Испания”.
Чрез мултимедийна презентация, библиотечен специалист запозна присъстващите с културните събития в рамките на програма «Европейска столица на културата», инициатива на Европейския съюз за популяризиране на европейското културно наследство и взаимно опознаване на гражданите на Съюза. Презентацията представи интересна информация за двете европейски столици на културата през 2016 г. - Вроцлав /Полша и Сан Себастиан /Испания, за културни събития, проекти и инициативи, включени към програмите, културно-историческо наследство и специфичната атмосфера на тези градове. Участниците в проявата бяха запознати с това бяха запознати с това бяха запознати с това как и двата града обръщат внимание на значението на новите медии в обществото. Много проекти в културната програма са насочени към насърчаване на достъпа до Интернет, повишаване на присъствието на изкуството в киберпространството и превръщането му в място за свободно художествено творчество.
Инициативата „Европейска столица на културата” е едно от най-престижните и мащабни европейски културни събития и е замислена с цел да допринесе за сближаването на европейските народи. Всеки град изготвя програма с културни събития, посветени на неговото културно-историческо наследство.
Градовете сe избират от независимо жури към Съвета на Европейския съюз, въз основа на културна програма, която трябва да има силно европейско измерение, да включва участие на местни хора от всички възрасти и да допринесе за дългосрочното развитие на града.
Титлата „Европейска столица на културата” не означава единствено изобилие от културни събития или наличие на историческо и художествено наследство. Тя се присъжда на града, подготвил най-добра програма, за да привлече собствените си граждани, туристите, както и множество международни партньорства, които да го поставят на европейската културна карта.