вторник, 10 май 2016 г.

Пътуваща фотоизложба "Географията - пътешествие и приключение"На 12 май 2016 г. от 17. 00 ч. в Регионална библиотека "Дора Габе" ще се състои откриване на пътуваща фотоизложба на известния географ-пътешественик проф. Румен Пенин - "Географията - пътешествие и приключение". Организатор – издателства АНУБИС-БУЛВЕСТ.
 След откриването на пътуващата изложба предстои среща на проф. Румен Пенин с преподаватели и ученици от добричките училища.  
Професор Пенин е  преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", автор на десетки учебници и учебни помагала по география на издателство "Булвест 2000", посетил е над 100 държави. Автор е на поредицата на издателство "Булвест 2000 " "География на океаните и континентите - География на Африка, География на Южна Америка, География на Северна Америка", "Природна география на България"и др. Предстои излизането на най-новата му книга "География на Азия".
 Изложбата съдържа 40 платна. Това е втората такава изложба на професора, предишната е била преди 12 години. Фотосите са изключително атрактивни и интересни както за учениците, така и за техните учители и родители, като преподавателите по география могат да провеждат уроците си в нетрадиционна обстановка сред платната на професор Пенин. От м. май 2013 г. до сега изложбата е посетила над 20 града - София - в СУ "Св. Климент Охридски", Разград - Общински културен център, Шумен - Регионален исторически музей, Бургас -  Културен център
Морско казино, Варна - Регионален исторически музей, Ямбол - Художествена галерия "Жорж Папазов" , Велико Търново - Изложбени зали "Р. Михайлов", Свищов - в сградата на общината, Горна Оряховица - изложбени зали, Стара Загора - Регионална библиотека "Захарий Княжевски", Градска библиотека "П. Хилендарски" Асеновград, Габрово, Казанлък, Смолян - Планетариума, Регионален исторически музей - Враца,
Художествена галерия "Илия Бешков" - Плевен, Художествена галерия Силистра  и др.
 Професор Румен Пенин разказва много увлекателно за своите пътувания, като провокира у децата  интерес към географията и пътешествията.
 Изложбата може да бъде разгледана от 12 до 27 май 2016 г.


Професор Румен Любенов Пенин

Професор Румен Пенин е роден на 27.05.1958 г. в гр. Септември. През 1983 г. завършва висшето си образование по география в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ със специализация в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ и със златна значка за отличен успех. От 1985 г. е редовен аспирант в МГУ “М. Ломоносов” –  Географски факултет, катедра „Геохимия на ландшафтите и география на почвите“, където през 1989 г. успешно защитава дисертация, свързана с геоекологичните проблеми на Югозападна България (басейна на река Струма).
През 1989 г. постъпва като редовен асистент в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда”. Води лекции и упражнения в специалностите География, Туризъм, Регионално развитие и политика, География и биология, История и география. Участва в разработването на учебни програми по редица дисциплини, както и в новите учебни програми, свързани с промените в образователните степени в тези специалности към ГГФ. Научен ръководител на над 40 дипломанти и докторанти.
 От 2006 г. е ръководител  на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. Бил е ръководител и на магистърска програма „Физическа география и ландшафтна екология” (2002– 2006 г.).
Ръководител  на научни учебни практики и организатор на над 300 учебно-познавателни екскурзии в страната и чужбина за студентите от специалностите на ГГФ. От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. е професор.
Проф. Пенин е един от основателите на Националната олимпиада по география и икономика, като от 2003 до 2010 г. вкл. е председател на Националната комисия за провеждането й. 
Научните му интереси в областта на географията и природните науки са насочени към физическата география и ландшафтознанието, геохимията на тежките метали в околната среда, мониторинга и опазването на природната среда, урбоекологията, биогеохимията, регионалните екологични проблеми, географското и екологичното образование и др.
Автор и съавтор на редица университетски учебници, речници, ръководства и помагала, както и на над 140 научни статии, над 70 научно-популярни статии и над 70 учебници и учебни помагала и атласи, както и на електронни учебници, за различни класове по учебните предмети в средното образование.
Автор и съставител на поредицата от географски книги „География на континентите и океаните”, „География на Африка“, „География на Южна Америка“, „География на Северна Америка“, „Природна география на България“ и др. на изд. Булвест 2000. Предстои излизането от печат на най-новата му книга „География на Азия“ на издателство „Булвест 2000“. Консултант по редица картографски издания на издателство „Атласи”, „Картография” и др. Участник е в националната комисия по изработване на Държавни образователни изисквания за екологично образование и възпитание по география  към МОМН. Консултант по GEF-Проект за опазване на биологичното разнообразие Програма по природозащитно обучение в района на национални паркове „Централен Балкан” и „Рила” (19982000 г.). Консултант по няколко екологични проекта в областта на опазването на биологичното разнообразие и природозащитното образование, програмата МАТРА и др. Взел е участие в Комисията по разработване на Национална стратегия за устойчиво развитие на Република България за редица общини.
Участвал е с доклади и постери в редица международни и национални конгреси, симпозиуми и конференции (Вашингтон1992; Акапулко1994; Москва1995 и др.). Участник в няколко международни научни географски експедиции и проекти: Кавказ1987; МонголияГоби 1990; Рила (българо-швейцарско-американски), 1994; Ладожко езеро1991, 1992, 1995, 2000, 2009 и др.
Участвал е в колективите за разработване на проекти, свързани с екологичните проблеми и оптимизирането на природната среда в районите на Враца, Сливен, Бели Лом, Златица–Пирдоп, Земен, Благоевград, Бобовдол, Бургас и др. Участвал е в колективи за провеждане на експедиционни ландшафтни проучвания по научни проекти към ГГФ  в Рила, Беласица, района на вр. Миджур, Бурел, Берковска Стара планина и Козница, Влахина планина и др.
Проф. Румен Пенин е инициатор за провеждането на Българския географски фестивал и председател на организационния комитет (Ямбол 2015 и Казанлък 2016 г).
Пътешественик, посетил над 100 страни. Организатор е на самостоятелна научно-познавателна фотоизложба „Географията, като пътешествие. Географията, като приключение” (2004 г.), показана в над 40 селища на страната и на фотоизложбата “Географията – пътешествие и приключение” (2013 г.), спонсорирани от издателство Булвест 2000.  Изнасял поредица от лекции, свързани с географското образование и обучение.