петък, 27 май 2016 г.

Библиотечният сайт предлага нова е-услуга за потребителитеПо повод 24 май, Регионална библиотека „Дора Габе” добави на своя уебсайт нова рубрика Полезно за вас. Електронната услуга съдържа четири подрубрики е-образование, е-заетост, е-култура, е-здраве, които предоставят на гражданите над 90 бързи връзки с полезна уеб информация.
Най-голямата обществена библиотека в Добричка област предлага на потребителите възможност,  чрез сайта ѝ да получат бърза и актуална информация по различните теми. Целта на библиотечните специалисти е да съдейства за повишаване на информираността на населението в по-отдалечените и изолирани райони относно възможностите за заетост, здравеопазване, образование и култура. Не на последно място целта на услугата е разширяване на предоставяните от библиотеката услуги с иновативни такива, на база използването на ИКТ, както и за утвърждаване на добри партньорски отношения и създаване на нови с институции и организации, работещи в различните обществени сфери. Това ще повиши капацитета на библиотеката в предоставянето на иновативни електронни услуги и ще я направи още по-полезна за местното население.

Библиотечният сайт предлага бързи връзки към сайтове на държавни институции, общообразователни източници, коректно и прецизно поднесена информация и учебни материали, образователни портали, онлайн платформи в сферата на образованието; достъп до услуги на електронното здравеопазване проверка на личен лекар, търсене на лекарства, заплащани от НЗОК, справка за здравноосигурителен статус, връзки към български и световни здравни организации - потенциални партньори или източници на информация; онлайн ресурси за търсене на работа, както и помощ при кандидатстване за работа,  свободните работни места в Добрич и областта; бърз достъп до местни, национални и световни културни институти, безплатно културно съдържание, актуални културни новини от Добрич и страната, онлайн издания за култура и изкуство, портали за култура и изкуство, организации, фестивали.

Предлаганата информация ще бъде актуализирана регулярно за подобряване на
информираността на гражданите.

С увеличаване на виртуалните посещения, библиотеката разработва електронни услуги, насочени към различни целеви групи. Предстои стартиране на още една нова рубрика, свързана с опазване и популяризиране на местната история, която се подготвя за 100 годишнината от  героичната Добричка епопея.