вторник, 19 юли 2016 г.

Изложба „Учител - ученик”


На 19 юли в Художествената галерия на Добрич бе открита изложба „Учител - ученик”. В нея сред живописните платна на художника - педагог Здравко Тошев, са представени рисунки на Григор Григоров - негов ученик. Младият художник тази година е приет в Национална художествена академия - София, специалност - графика /илюстрации на книги/. Изложбата бе организирана от СОУ „Петко Рачов Славейков” и Художествена галерия - Добрич. Здравко Тошев е магистър-пластични изкуства, има първи клас квалификация по изобразително изкуство, преподавател по изобразително изкуство в СОУ "П.Р.Славейков" - Добрич от 1978г. Той е Художник-Педагог с 10 самостоятелни изложби. Участвал е в 26 групови с регионален и национален характер. За периода от 1978г. до 2016г. около 30 негови ученика са завършили средни и висши художествени училища и работят в областта дизайна, рекламата, изящните изкуства, информационните технологии, а някой от тях са изявени художници в България. Григор Григоров е участвал в много регио¬нални, национални ученически конкурси. Получил е 21 призови награди, от които шест национални.