четвъртък, 28 юли 2016 г.

Нова актьорска програма в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Нова програма на специалността „Актьорство за драматичен театър“ разкрива неподозиран спектър от възможности пред кандидат-студентите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

Съдържанието и формата на програмата са нови за България и ще бъдат проведени за първи път от проф. Снежина Танковска. 

         Образователният процес в новата програма е замислен и проектиран като възможност за  създаване на естествена интеграция между някои философски, естетически и практически измерения, принадлежащи от една страна на традицията на европейския (в частност на източно-европейския) театър от втората половина на 20 век с акцент върху Театъра на Бертолт Брехт и от друга – на традиционния източен театър (с фокус върху актьорския тренинг на Тадаши Сузуки и някои аспекти на актьорския тренинг в класическата Пекинска опера). Целта е професионална актьорска подготовка основана върху органична връзка между елементи на различните съставни изкуства.

Обучението по тази програма на специалността „Актьорство за драматичен театър“ е редовно, платено, с 3-годишна продължителност. То ще се провежда чрез лекции и упражнения – екипни и индивидуални, творчески разработки и практики. Предвидени са публични покази, вечери на класа, участия в режисьорски работи, турнета, семинари, ателиета, майсторски класове на изявени български и чуждестранни лектори и професионалисти; изнесено модулно обучение в страната и в чужбина, реализирано в партньорство с професионални и образователни институции, както и в международни мрежи.

Завършилите програмата придобиват образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“.

Пълна и обстойна информация за програмата можете да откриете в приложения файл и на сайта на Академията.


   

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ – индивидуални, от 25 юли до 31 август. Записване и информация 02/9231303, 0886742421

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – от 7 до 11 септември 2016
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 12 и 13 септември, по обявен на сайта на Академията график