вторник, 30 август 2016 г.

Откриват изложба – живопис „Двуизмерни пейзажи“ на Росен ДончевНа  1 септември 2016 г. от 17.30 часа в Художествена галерия – Добрич ще се открие изложба – живопис „Двуизмерни пейзажи“ на Росен Дончев.
Авторът е роден през 1963 г. ЗавършваСредноспециалнохудожественоучилищезаприложниизкуства „Св. Георги” – Трявна, сегаНационалнагимназия, и българскафилология в СУ „Св.КлиментОхридски”. Избирадасепосветинарисуванетонаикони.Завършваживописприпроф.ДимитърЧолаков в Шуменскиуниверситет „ЕпископКонстантинПреславски”.Първатамуизложба е в галериятанаСофийскияуниверситетпрез 1989.Следсериознапаузатойизненадва с триизложбисамо в юбилейнатасигодина - в Казанлък, Габрово и Севлиево. Член е наДружествотонагабровскитехудожници.Участва в международнипленерипоживопис и в национални и регионалниизложби.През 2010 г. заедно с художничкатаВаняЗапряновасъздаватгалерия „Ателието” в  Казанлък.Организира 17 изданиянаНационалниядетскипленер „Етър”, съвместно с АЕК „Етър” и Иконописнотоателиепри АЕК „Етър”. Създаватехниката „ухаещарисунка” – рисуване с розовомасло и пигменти.Правидемонстрации – рисуване с вино.
Има 6 самостоятелниизложби,участия в национални и международниизложби,пленери и конкурси.Членна СъюзанаБългарските художници.
Награди:
Наградазацялостнотворчество–2012г.,Награднагалерия „ХристоЦокев" - Габрово - 2014г,НаградаотЕсененсалон- Казанлък–2012г.,2013г.
Неговикартинисапритежаниенагалерии и частниколекции в Япония,Русия,Италия,Португалия,Испания,Америка,Канада,България; ХГ "ХристоЦокев" и Домнахумора и сатирата в Габрово, Галерия„Видима"- Севлиево, Музейзамодерноизкуствогр.Измит- Турция.
Росен Дончев живееи работи в гр.Казанлък.