четвъртък, 6 октомври 2016 г.

Ценно дарение в Месеца на дарителствотоПрез месец октомври 2016 г., добричкият общественик, учител, изследовател на историята на края, ревностен дарител Веселин Бончев, направи поредно ценно дарение за фонда на Регионална библиотека „Дора Габе”, което включва 134 заглавия на книги и периодични издания. В Месеца на дарителството, г-н Бончев предостави за нашите ползватели част от семейната си библиотека, събирана в продължение на десетилетия. Дарението бе официално предоставено на г-жа Добринка Митева, гл. библиотекар Библиотечни фондове и каталози, която благодари за дарителския жест и връчи на дарителя Свидетелство за дарение с пожелание за здраве и творческо дълголетие.
В голямата си част книгите са с автограф, посветени на добричкия общественик, които красноречиво говорят за контактите и приятелските отношения на Веселин Бончев с изявени писатели, интелектуалци и общественици от страната и чужбина.
Особено ценни за фонда на сектор Краезнание са изданията - Правилник  за правата за собственост и владение на недвижими имоти. Добрич, [1914]; Дърленски, Б. Правата върху недвижимите имоти. Базарджик. 1921; Кусев, Г. Боят на Яребична: на 29 и 30 май 1918 год. Варна, 1930; сп. Земеделски уроци. София. Кн. 1, 1931; Сп. Кооперативен подем. София. 1931, Кн. 1-2; Изстрел: пиеса в три действия. София, 1933; Иванов, Д. Песнопойка Свободна Добруджа. Добрич, 1941; Окръжно №104/18 март 1941 г. на Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни. София, 1941; Стоянов, Коста. Защо до днес не са дошли хора от другите планети на земята. Добрич, 1941; сп. България. София. № 7, 1942; сп. Земеделие. София. № 7, 1942; Немиров, Добри. По равната земя: из Добруджа. София, 1942; Вълев, Матвей. Някога и днес. София, 1942; Мусаков, Илия. Григор Начевич: Нашите водачи. София, Кн. 6, [б.г.].
Сред дарението са книги с автограф от Тодор Цонев, Тодор Калайджиев, Мерсия Макдермот, Любен Бешков, Петър Константинов, Георги Мишев, Мак Вантов, Петър Крумов и много други.
По време на събитието, г-н Бончев сподели любопитни факти от срещи с известни личности по време на посещенията им в град Добрич, и контакти, осъществявани във връзка с дейността на  Общобългарски комитет „Васил Левски” и Общобългарски съюз „Добруджа”.
Дългогодишният ни дарител Веселин Бончев сподели увереността си, че най-подходящото място за съхраняване на книжовното културно наследство на Добруджа е регионалната библиотека.
Регионална библиотека „Дора Габе”  изразява огромната си благодарност за родолюбивия дарителски жест на г-н Бончев и неговото семейство.