понеделник, 10 април 2017 г.

Краеведска беседа за Първата световна война и боевете в Добруджа през 1916 г.

В сектор „Краезнание” на Регионална библиотека „Дора Габе” гостуваха ученици от V-VIII  клас на ОУ „Кл. Охридски” село Смолница. Те бяха запознати с работата на сектора, видовете документи които се съхраняват, с традиционните и новите дигитални колекции – БД „Фотографии и пощенски картички”, фотографиите „В света на Дора Габе” и  „100 години Добричка епопея”.
Учениците изслушаха  с голям интерес обширна краеведска беседа за Първата световна война и боевете в Добруджа през 1916 година - избухването, хода и края на войната. Урокът включи подробно запознаване с Добруджанската операция на III българска армия, боевете за освобождаването на Добруджа, ролята на ген. Колев, ген. Кантарджиев, ген. Ст. Тошев и другите военноначалници,  Добричката и Тутраканската епопея. Децата разгледаха стари карти за бойните действия в Добруджа,  източници и за родното им село Смолница през този период, многобройните ценни библиотечни документи, съхранявани в сектора, свързани с бойните действия по време на Първата световна война и Добричката епопея, статии за ордените и медалите за освобождението на Добруджа през Първата световна война, за почитта на поколенията, паметниците за героичните събития, добруджанските селища, носещи имена на герои и полкове от войната през  1916 година и други.
В края на срещата учениците споделиха своето задоволство от наученото и изказаха желанието си за нови срещи.
В Сектор „Работа с деца” на учениците бе представен част от богатия детски фонд -  учебно-помощна литература, енциклопедии, които могат да се заемат за дома. Най-голям интерес предизвикаха книгите, които се гледат с 3D очила и с помощта на лупи, панорамните атласи „Хората по света” и „Градовете по света”, книгите с пъзели, атрактивните „искрящи”, „светещи”, „пеещи” и красиво илюстрирани детски издания,  панорамните книги „Пиратите”, „Океаните”, „Войните” и др.
В края на срещата учениците получиха безплатни читателски карти.