събота, 1 април 2017 г.

Пето издание на Националния литературен конкурс "Георги Давидов" в Шабла

Община Шабла организира пето издание на Националния литературен конкурс "Георги Давидов" - август 2017 г.Георги давидков, 
Целта на конкурса е да стимулира  творческите изяви на младите поетични дарования, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
 Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Георги Давидов. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се организира и провежда от община Шабла.
 Конкурсните произведения се журират от утвърдени литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, единият от които е представител на община Шабла.
 Наградният фонд за наградата на името на Георги Давидов се осигурява от община Шабла. Наградата включва малка пластика “Пегас”, специално изработен диплом  /грамота/ и парична премия от 2000 лв.
 В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
 Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
 Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
 Краен срок за изпращане на материалите, придружени от изискваната информация за авторите им:  20 юни 2017 година.