вторник, 18 април 2017 г.

Представят важни етапи от развитието на националния лъвски символ на българите

От 18 до 28 април 2017 г., Регионална библиотека „Дора Габе” ще бъде домакин на пътуваща изложба „Лъвът – националният символ на българите“, част от колекцията на Народната библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив.
Експозицията проследява важни етапи от развитието на националния лъвски символ на българите в различни сфери на културата по време на Възраждането: изобразително изкуство и печатната графика, революционната дейност и въоръжената борба за независимост, литературата и книгоразпространението, както и образци от западноевропейската и илирийска хералдика на българския герб, които имат пряка връзка с културните процеси на възприемането на лъвовия образ като национален в българската хералдична практика.
Пътуващата изложба е продукция на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив с автор Александър Гьошев - преподавател в АМТИИ, Пловдив.
Показани са копия на документи които са събрани от автора за неговото докторантско изследване в Националната художествена академия, посветено на лъва като символ на българите. Представени са копия на документи, които показват как лъвът е свързван с българската държавност – както в Средновековието, така и по време на Възраждането и национално-освободителните борби, представено е различието на образа на лъва в българския герб от първата му поява, проследено в българските библиотеки и в българската книжнина. Проучвайки лъва в българския герб, екипът по проекта се обръща и към други страни, в които има запазена книжнина, където българският лъв е изобразен.
Александър Гьошев споделя, че „…Представеният символ има връзки със средновековната българска държава, с Българското възраждане, с европейската и с балканската хералдическа традиция. „Лъвът свързва нашата държава с общото наследство на Европа“. Според него книгите са не само най-важният източник за проучването му, но и за запазването и утвърждаването на българската идентичност и дух.
Освен в страната, изложбата вече е гостувала в Чехия, Русия и Румъния.