събота, 27 май 2017 г.

"Съвременни художници на Балчик" отново творят в Двореца

За втора поредна година на територията на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" се проведе художествен пленер, част от проекта "Съвременни художници на Балчик".
Инициатор на проекта е  Elite Art Club UNESCO -  организация, чиито основни цели са  да популяризира фундаменталните принципи на ЮНЕСКО, като организира комплексни културни проекти. На международно ниво усилията й са съсредоточени в насърчаването на международното интелектуално сътрудничество.  Държавен Културен Институт  "Културен център "Двореца", който  инициира множество проекти с цел развитието на гражданското общество чрез изкуството, е партньор от българска страна.

От 22 до 28 май артистите, участващи в пленера рисуваха, вдъхновявайки се от неповторимата среда на груповия паметник на архитектурното и парково изкуство "Двореца". Творбите на художниците-пленеристи са подредени в галерия "Тунела" на 27 и 28 май. Следва да бъдат представени и в галерия Elite Art - Букурещ, както и в Ella Traveland - Румъния. Така красотата на "Двореца" ще бъде споделена с множество чуждестранни ценители на художественото изкуство, които ще отнесат със себе си и част от България.