вторник, 2 май 2017 г.

Библиотеката в Добрич отвори антикварна книжарница

В Регионална библиотека „Дора Габе” от началото на месец май 2017 г. функционира антикварна книжарница, в която се предлагат заглавия от всички отрасли на знанието, както и разнообразна художествена литература за деца и възрастни, които ще бъдат текущо обновявани. Цена на всяко заглавие – 2.00 лв. Книжарницата се помещава във фоайето на първия етаж на библиотеката.

Съгласно Наредбата за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд” на Министерство на културата и Вътрешните правила за приемане, регистриране, съхранение и популяризиране на дарения, постъпващи в Регионална библиотека „Дора Габе” от 2016 г., получените средства задължително се изразходват само и единствено за покупка на нови документи за библиотечните колекции на Регионална библиотека „Дора Габе”.