понеделник, 5 юни 2017 г.

Представят регионалното културно наследство на Балчик в 3D филми

На фасадата на Културен център „Мелницата“ тази вечер  ще бъдат излъчени десет броя 3D филми, представящи културното наследство на региона. Всяка лента е с продължителност от 2 минути. Началото на прожекциите е от 22.00 часа, съобщават от община Балчик. Форумът е по  проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D", финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България.