понеделник, 21 август 2017 г.

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич обявява дарителска кампания

През 2018 година се навършват 130 години от рождението на бележитата българска поетеса, преводачка и общественичка Дора Габе, родена, израсла и останала завинаги свързана с Добруджа. По повод годишнината, Регионална библиотека "Дора Габе" обявява дарителска кампания за набиране на документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и творчеството на Дора Габе. Кампанията стартира на 24 август 2017 и ще продължи до 24 август 2018 г.
Сред приоритетите на Регионална библиотека „Дора Габе” е проучване живота и творчеството на именитата поетеса. В резултат на дългогодишна събирателска дейност са набавени значителен брой библиотечни документи и други материали от и за Дора Габе,  от областта на архивното и музейното дело, обособени в библиотечна колекция "В света на Дора Габе". Открита през 2000 г. като постоянна експозиция, нетрадиционната колекция съдържа книги, фотографии, репродукции, ксерокопия, видеофилми, аудиокасети, грамофонни плочи, графики, фотографски негативи и позитиви, вещи на Дора Габе.
Краеведската колекция се оформи като център за популяризиране живота и творчеството на известната добруджанка за посетители на различна възраст от град Добрич, страната и чужбина. Библиотеката провежда беседи, извънучебни часове, премиери на книги, литературни четения и др.
Съхранени в библиотечната колекция, събраните документи ще дообогатят нейното съдържание и ще добавят нови щрихи към многопластовия творчески свят на голямата поетеса.
С надежда за съпричастност към историята на Добруджа и нейните знаменити личности, Ви приканваме да се включите в събирателската ни инициатива!
Регионална библиотека „Дора Габе"
ул. „Независимост" № 7
п. к. 122
9300 Добрич
тел: (+359 58) 602 544; 602 371; 602 574
е-mail: office@libdobrich.bg       
web-site: www.libdobrich.bg

Лице за контакт Невяна Христова, GSM 0899991855