петък, 1 декември 2017 г.

Художествената галерия на Добрич с ново осветление

Приключи реализацията на проект „Енергийно ефективно оптимизиране на музейното осветление в Художествена галерия Добрич“ с ръководител Недко Недков.
Кандидатурата на ХГ - Добрич в сесията за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, е подкрепена със сумата 17 674 лв.
В няколко експозиционни зали на галерията е подменено неефективното, морално остаряло осветление с нажежаема жичка. Новото осветление с ЛЕД прожектори е енергоспестяващо, екологично и икономично, отговарящо на съвременните музейни стандарти. То осигурява  добра интензивност и цветово възпроизвеждане; подобрява качеството на възприемане на творбите в постоянната експозиция.
Амбицията на екипа на галерията е подмяната на осветлението и в останалите зали, като се търсят начини за финансиране през следващата година. 
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.