четвъртък, 25 януари 2018 г.

25 януари – 80 години от рождението на Владимир Висоцки (видео)ВЛАДИМИР ВИСОЦКИ

Глас на пресипнала птица.
Яростни думи,
от небето откършени,
изтерзани от чакане
и от болка
до кости изгризани…
Храбра поезия!
Нито капчица страх
от смъртта и живота.
Нито свян –
само дух и възторг,
настървяван от мъка.
А сърцето му пълно
с кураж и със гняв –
да изпее на воля,
късче по късче,
нашето време…
И светът да го чуе,
тоя свят лицемерен,
тоя свят
омагьосан,
циничен,
затънал до гуша
в химни враждебни,
в локви поквара…
Самоубиец ли е
Певецът?
Или той ни убива…
Или ние убиваме…
Песните пламват,
падат, крещят
над коварни наивници,
изроди, мутри,
мерзавци, изменници,
кухи, изпортени хора,
лицемери, лакеи и други
височества разни,
които ги яхат…
А после
песните на Поета
гордо
отиват на екзекуция…
…Колкото и да го обичам,
не мога да го спася
от смъртта
и живота…

Драгни ДРАГНЕВ