петък, 2 февруари 2018 г.

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА – ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“Конкурсът за рисунка - дигитална живопис и графика  „Моята България“ се провежда за първи път през 2005 година по инициатива на Младежки център – Добрич. В годините той се превръща и като съпътстваща проява при провеждането на Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев“. В дните на конкурса се представят отличените творби подредени в изложба.
 РЕГЛАМЕНТ
 Целта на конкурса e децата и младите хора :
 • Да покажат своя талант
 • Да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване
 • Да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора
 • Да се предостави възможност на участниците да бъдат оценени по    
 • достойнство .
І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса  имат ученици и студенти  на възраст от 10 до 25 години, навършени към 31 декември 2018 г.,  в четири  възрастови групи:
·      І група           10 - 12 години; 
·      ІІ. група         13 - 15 години;
·      ІІІ група         16 - 18 години;
·      ІV група         19 - 25 години;

ІІ. Техника: творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра. ( например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.

ІІІ. Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена:

1. На  хартиен носител  формат  А3 (без рамка и паспарту)
2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Заглавие на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение (школа);
 • Адрес за кореспонденция ( e-mail);телефон
 • Име на програмния продукт с който е създадена.
3.  Изисквания към творбите:
 • Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
 • Да не са  изработени върху готови картини.

ІV. Награди - ще бъдат връчени грамоти за участие и награди във всяка възрастова група. Компетентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.

V.   Краен срок  за получаване на творбите – 23 април 2018 година

VІ. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 08.05.2018 г. на сайта на Младежки център - www.mc-dobrich.org    
               
С отличените творби ще бъде открита изложба в периода 12   20 май 2018 г.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани върху рекламни материали, разпространявани от Младежки център. Конкурсните творби остават във фонда на Младежки център.

Адрес за кореспонденция:      Общински младежки  център
                                                      за конкурса “Моята България”.
                                                      пл. „Стария орех” №1, ПК 15
                                                      9300 гр. Добрич

За информация:      058/ 60-25-35; 058/60-26-91
                                   0884 311 429 ; 0884 311 428
                                   e-mail:mcdobrich@mc-dobrich.org         
                                   www.mc-dobrich.org