събота, 31 март 2018 г.

Международна изложба „Изкуството на Джън-Шан-Жен“ откриха в „Двореца“ в БалчикНа 30 март в Държавен Културен Институт "Културен Център "Двореца" бе  открита международната изложба „Изкуството на Джън-Шан-Жен“ (в превод от китайски - Истинност, Доброта, Търпение). Тя е представена в 80 държави, от юли 2004 г е посетила над 800 града по света. Изложбата ще гостува на ДКИ „КЦ „Двореца” от 30 март – до 8 април 2018 г.

В седмицата: 9 – 15 април 2018 г. от 9:00 до 17:30 часа изложбата ще бъде на разположение на посетителите в Градска художествена галерия – Балчик.

В следващите четири месеца престижната изложба предстои да бъде представена в градовете Добрич, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора и София. Изложбата идва от Гърция и гостува в страната ни за втори път. При първият гастрол е посетила градовете София и Пловдив.

Традиционна маслена живопис, използвана от ренесансовите майстори, разгръща пред гражданите и гостите на Балчик своеобразно „ново възраждане“ на изобразителното изкуство. Няколко от произведенията представят класически китайски мотиви и са рисувани върху коприна или хартия, както и калиграфия. Основавайки се на традиционни класически похвати, двайсетте творци на „Изкуството на Джън-Шан-Жен“ (Истинност-Доброта-Търпение) наблягат върху играта със светлосенките, усъвършенстват геометрията и линиите с цел да задълбочат значението и добавят силата на емоцията към обекта на картините. Те разказват истории от Изтока, допълнени от настоящето. Картините въплъщават йерархията на съществуването – място, дух и материя, чрез структурата на макро и микрокосмоса и мястото на човека в тях. Свързването на душа и материя, характерно за ренесанса пресъздава вечната връзка между морал и изкуство.

Тематиката на творбите е затрогващо лична и разкриваща вътрешният духовен свят на художниците, съпричастни в нарушаването на човешките права. Авторите са предимно китайски художници вдъхновени от традиционната практика за личностно подобрение Фалун Дафа.

„Истинност–Доброта–Търпение“ е характеристика на вселената, източник на

човешкия морал и основата на мира и свободата. Тя е извън време и пространство,

религия и политика. Традиционната китайска култура отразява баланса между човек и

природа, съществуващи в точния момент и благоприятното пространство.

Някои от художниците се посвещават на смисъла на живота. Техните творби

възхваляват божественото и задълбочават темата за борбата между добро и зло.

Художествените им усилия не са насочени единствено към удовлетворяване на сетивата,

а се целят в по-висшата мъдрост и истина. „Изкуството на Джън-Шан-Жен“ издържа

изпитанията на времето. Основен мотив тук е разкриването на истината за земния и

небесния свят. Това са произведения, които достигат отвъд външната красота и

пречиства човешката душевност.

Изложбата представлява интерес за широк кръг от хора. Тя призовава хората,

които следят новостите в изящните изкуства, тези, които се интересуват от връзките

между изкуство и общество и способността на човек да се справя с беди и изпитания.

Тази уникална изложба показва силата на духа и способността на човешкия род да

устоява на злото. В унисон с традицията на китайските будистки, даоистки и литературни

изкуства, „Изкуството на Джън-Шан-Жен“ се стреми да издигне изцелителната сила на

морала и добродетелността. Художественият поглед към човека и божественото предлага

ново разбиране и оценяване на тази връзка. Безкрайната чистота на вътрешно

съзерцание и умиротворение, излъчвана от авторите, е причина много посетители на

изложбата да споделят усещане за мир, спокойствие и красота, изправени пред тези

произведения. Величието от победата на добродетелта във всяка една картина от

изложбата прави всеки посетител съпричастен към значимите общочовешки закони:

Истинност-Доброта-Търпение.
Повече снимки от откриването на изложбата можете да видите тук.